Linkovi

<img align=left border=1 width=60 hspace=8 src="http://voa-8.chntva1-dc1.cscehub.com/mediastore/John_Lampe_-_93pix.jpg">Džon Lempi: Ostavka Harija Holkerija nije iznenadjenje - 2004-05-25


Bivši amerièki diplomata, profesor i politikolog, Džon Lempi, koji se nedavno vratio iz Beograda, prokomentarisao je upravo objavljeno saopštenje o ostavci šefa UNMIK-a, Harija Holkeria, i politièku situaciju u Srbiji uoèi predsednièkih izbora u razgovoru sa našim saradnikom, Brankom Mikašinoviæem.

“Ostavka Harija Holkerija nije iznenadjenje. Londonski èasopis “Ekonomist” veæ je nagovestio moguænost da bi Holkeri mogao da podnese ostavku zbog bolesti i umora. Sada je, naravno, važno da se UNMIK prilagodi novonastaloj situaciji na Kosovu i ojaèa misiju bezbednosti i progresa, koja svakako nije na visini svog zadatka, sudeæi po martovskim dogadjajima. Rad u toj pokrajini æe svakako biti izazov svakom ko nasledi Holkerija i iskreno se nadam da æe sve zainteresovana strane, ukljuèujuæi Srbe i Albance, iskoristitu ostavku Holkerija da bi iz pozitivne perspektive preispitale celokupnu situaciju.“

Kako procenjujete politièku situaciju u Srbiji uoèi predsednièkih izbora?

“Vidim da je na dugoj listi predsednièkih kandidata njih 13. Mnogi strani posmatraèi su se nadali da æe doæi do konsolidacije demokratskih, reformskih i sa Evropom povezanih snaga oko jednog kandidata, što se, medjuti, do sada nije dogodilo. Mislim da postoji veliki rizik ukoliko na èelo Srbije stane kandidat bez istinske podrške u narodu, odnosno bez veæinske podrške koja je dovela na vlast demokratski orijetisanu stranu na prethodnim izborima. Medjutim, videæemo dalji razvoj dogadjaja u drugom, ako ne veæ i u prvom krugu glasanja. Veze Srbije sa Evropom i konstruktivne promene zavise ne samo od ovih izbora i saradnje sa Haškim sudom, veæ i od konstruktivnog, a ne pesimistièkog raspoloženja javnosti i biraèa, koji bi trebalo da odrede pravac kretanja Srbije, a i Crne Gore.“

Koji su najvažniji priroteti Srbije i Crne Gore do kraja ove godine?

“ Uprkos intenzivnoj i opreènoj politièkoj retorici o potrebi dijaloga Srba i Albanaca o Kosovu, mislim da Koštunièin plan o decentralizaciji te pokrajine može da posluži kao osnova za poèetak pregovora. Kosovo je svakako jedan prioritet srpske politike, a drugi, isto toliko važan, jeste ekonomija, koju ugrožava rastuæa inflacija. Takodje bi sada trebalo redefinisati i sprovesti reforme, kao i proces privatizacije. Isto tako je važno, ako ne i najvažnije, da Studija o izvodljivosti u cilju uèlanjenja Srbije i Grne Gore u Evropsku uniju, bude svesrdno reaktivirana. Ma koliko da èovek pada u iskušenje i pomisli da put u Brisel vodi preko Vašingtona ili Haga, jedini put u Brisel je, ustvari, preko samog Brisela, odnosno Evrope. Ako se oèekuje da se Hrvatska uèlani u Evropsku uniju 2009. godine, nadam se da æe se do tada i Srbija i Crna Gora, pored Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Makeodnije, kvalifikovati da postane èlanica.“

XS
SM
MD
LG