Linkovi

Maršiæanin podneo Republièkoj izbornoj komisiji kandidaturu za predsednièke izbore - 2004-04-30


Podnoseæi Republièkoj izbornoj komisiji kandidaturu za predsednièke izbore, kandidat vladajuæe koalicije i potpredsednik Demokratske stranke Srbije Dragan Maršiæanin je izjavio da iza te kandidature stoje rezultati koje je vlada postigla u prethodna dva meseca. To je politika koji vodi u sigurnu i izvesnu evropsku integraciju, to je poslitika istinske nacionalnih i državnih interesa, to je politika koja je dokazala u samo dva meseca da može da donese stabilnost Srbiji, rekao je Maršiæanin.

Srpski premijer i Maršiæaninov partijski šef Vojislav Koštunica rekao je da iza ove kandidature stoji politika onoga što je Vlada do sada uèinila i da njoj nije potrebno 100 dana, jer je za manje od dva meseca pokazala na koji se naèin kompletiraju institucije u Srbiji i u državnoj zajednici.

Prisustvujuæi kandidaturi Dragana Maršiæanina, šef diplomatije državne zajednice i predsednik Srpskog pokreta obnove Vuk Draškoviæ je imao nešto drugaèije mišljenje o situaciji u kojoj je Srbija. Naš nacionalni i državni položaj je veæ sada, može se reæi dramatièan. Sutra deset novih èlanova pristupa Evropskoj uniji a na junskom samitu u Istanbulu možda æemo biti jedina zemlja u Evropi koja nije u Partnerstvu za mir. Na graðanima Srbije je da odluèe i od toga zavisi kuda æe Srbija – da li æe ubrzano ka Evropi, što je naš apsolutni interes, ili æe u izolaciju što bi sigurno proizvelo nesluæene tragiène posledice po našu naciju, rekao je Draškoviæ.

Ponešto o stanju u Srbiji izneo je i komandant Žandarmerije Goran Radosavljeviæ koji se na konferenciji za novinare obratio graðanima i zamolio ih da toj jedinici omoguæe da radi svoj posao. Ovo je jugoistoèna Evropa, ovo je Balkan, nisu ovde sve bitke završene, nisu ovde svi terooristi ni svi kriminalci rekli svoju poslednju reè. Daleko smo od toga da je svo oružje odloženo, rðavi ljudi æe još dugo pokušavati da crtaju mape i granice i da traže ono što nije njihovo. Sve te rðave ljude žandarmerija treba da otkrije, spreèi i neutrališe, rekao je Radosavljeviæ.

XS
SM
MD
LG