Linkovi

Radioteleskop Aresibo postaje sedam puta osetljiviji - 2004-04-29


Najveæi i najosetljiviji uredjaj za prisluškivanje svemira na svetu - radioteleskop Aresibo, u Portoriku - dobio je novu radio kameru, sedam puta osetljiviju od dosadašnje. U komplikovanoj i opasnoj operaciji, kamera velièine mašine za pranje veša podignuta je 150 metara iznad ogromne paraboliène antene, preènika 305 metara, i smeštena u kupolu u žiži antene. Nova kamera nazvana je ALFA i ima osetljivost od sedam piksela. To zvuèi kao užasno mala osetljivost kada se uporedi sa osetljivošæu obiènih digitalnih foto aparata. Ali radio kamere rade na sasvim drugom principu. Kao prvo, to su u suštini radio-prijemnici koji osluškuju svemir, registrujuæi radio šumove koje proizvode razna nebeska tela i prirodne pojave. Tek uz pomoæ kompjutera, uhvaæeni radio signali pretvaraju se u slike. Dosadašnje radio-kamere bile su u stanju da se odjednom usredsrede na samo jedan deliæ neba, koji je èinio samo jedan piksel. Slika se dobijala mukotrpnim snimanjem i slaganjem velikog broja piksela. Uz pomoæ nove kamere, teleskop Aresibo moæi æe da osmatra sedam piksela odjednom, što æe znatno ubrzati posmatranje i analizu dogadjaja duboko u svemiru. Struènjaci kažu da æe sada moæi da osmatraju mnoge guste zvazde, zvane pulsari, koje se obræu velikom brzinom, ili, na primer, oblake vodonika u našoj i drugim galaksijama. Ako vas interesuju pojedinosti, adresu æete naæi na našem sajtu, voanews.com/serbian. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG