Linkovi

Kvarkovi pomažu u obnavljanju starih tonskih snimaka - 2004-04-21


Kada su fizièari u amerièkoj Nacionalnoj laboratoriji Berkli, u Kaliforniji, razvili metod za praæenje tragova elementarnih èestica nisu ni sanjali da bi on mogao da se primeni u restauriranju starih gramofonskih ploèa, sa istorijskim snimcima. Tragajuæi za èesticom zvanom Higsov boson, koja za sada postoji u teoriji ali èije postojanje nije dokazano, fizièari su razvili takozvane silikonske detektore koje bombarduju èesticama visoke energije, a zatim preciznim optièkim instrumentima pokušavaju da otkriju njihove tragove u mnoštvu drugih besmislenih šumova. Dvojica od njih su se setila da, umesto silikonskih detektora, istim instrumentom pokušaju da izrade mapu uskih brazdi na starim, ošteæenim gramofonskim ploèama od šelaka i drugog materijala. Tako dobijena slika je digitalizovana, a zatim su iz nje uklonjeni svi šumovi nastali od nakupljene prašine, ogrebotina i drugih ošteæenja. Na kraju, digitalni zapis je pretvoren u ton, sa izvanrednim rezultatima. Iako još uvek u eksperimentalnoj fazi, novi metod veoma je zainteresovao struènjake amerièke Kongresne biblioteke, koja ima oko 128 miliona istorijskih tonskih zapisa, u svim moguæim formatima. Laboratorija Berkli sada æe pomoæi u restauriranju tih snimaka, a kažu da postoji teorijska moguænost rekonstruisanja snimaka èak i sa razbijenih ploèa. Ovde možete da èujete kako izgleda primer ošteæenog, a ovde restauriranog snimka. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG