Linkovi

Delegacija NATO u poseti Podgorici - 2004-04-07


Èlanstvo u Partnerstvo za mir za Crnu Goru je znaèajno zbog adekvatne pozicije u reformi vojske i ostvarivanja standarda u ovoj oblasti, izjavio je crnogorski predsjednik Filip Vujanoviæ. U razgovoru sa delegacijom Pododbora za centralnu i jugoistoènu Evropu Parlamentarne skupštine NATO-a, Vujanoviæ je saopštio crnogorske stavove o evropkim integracijama.

"Èlanovi Pododbora konstatovali su da Crna Gora ima realistièan stav prema Partnerstvu za mir", kaže se u saopštenju iz Vujanoviæevog kabineta. Navodi se da su razmijenjena mišljenja i o odnosima u zajednièkoj državi i problemima na Kosovu.

"Vujanoviæ je još jednom saopštio da meðunarodna zajednica mora istrajati u postizanju standarda radi normalizacije i mirnog života multietnièkog Kosova", kaže se u saopštenju.

Predsjednik crnogorske Vlade Milo Ðukanoviæ ukazao je na razloge koji su doveli do zastoja u približavanju SCG EU-i i evroatlanskim strukturama. U tom kontekstu, on se u razgovoru sa delegacijom NATO-a osvrnuo na Beogradski ºporazum, posebno na pitanje referenduma koji je garantovan ovim trilateralnim ugovorom izmedju Crne Gore, Srbije i EU. On je potvrdio interes CG da sama ili sa Srbijom što prije pristupi Partnerstvu za mir, a kasnije i NATO-u. Ðukanoviæ je izrazio željenje što ovaj kurs Crne Gore usporen zbog neispunjavanja dva osnovna preduslova državne zajednice za pristupanje Partnerstvu za mir, a koja se odnose na punu saradnju sa Haškim tribunalom i povlaèenje tužbe protiv zemalja èlanica NATO pred Meðunarodnim sudom pravde. Sa delegacijom NATO-a razgovarao je i predsjednik crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapiæ koji je istakao da je zbog neispunjavanja obaveza Srbije prema Haškom trinubalu, Crnoj Gori usporen put u približavanju Evropi i da je Crna Gora ponovo žrtva politike zvaniènog Beograda

XS
SM
MD
LG