Linkovi

Mobilni telefoni èetvrte i pete generacije - 2004-04-05


Dok dobar deo sveta još mašta o kupovini mobilnog telefona sa ugradjenom video kamerom, japanski inženjeri ubrzano rade na razvoju mobilnih telefona takozvane èetvrte i pete generacije. Njihov san je da konstruišu telefone koji bi mogli da nam omoguæe komunikaciju drugim èulima, ponekad i bez upotrebe glasnih žica, kako bi nam davali auditivni utisak pravca odakle dolazi sagovornikov glas. Sadašnji mobilni telefoni, takozvane treæe generacije, imaju propusnu moæ od 384 kilobita u sekundi, što omoguæava prenošenje zvuka i slike. Inženjeri vodeæe japanske kompanije za mobilnu telefoniju Nipon telegraf i telefon - skraæeno NTT - postavili su sebi zadatak da do 2010. godine dostignu brzinu od sto hiljada kilobita u sekundi, kao i da korisnicima omoguæe da ne samo èuju sagovornika veæ i da mogu da kažu iz kog pravca dolazi njegov glas. U tome æe im pomoæi satelitski sistem za globalnu orijentaciju - takozvani GPS. Japanski inženjeri kažu da bi to svaku konverzaciju uèinilo prirodnijom i lakšom za praæenje. Pri grupnom razgovoru preko takvih telefona, svi uèesnici imali bi jasan utisak položaja gde se ko od sagovornika nalazi, bilo da je u istoj prostoriji ili na drugom kraju sveta. Videofon æe davati utisak da zvuk dolazi iz usta osobe koju vidite na ekranu. Takodje se istražuje moguænost da mobilni telefoni èitaju sa usana, kako bi mogli da se koriste u prostorijama kao što su biblioteke, bolnice ili koncertne sale. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG