Linkovi

Na Marsu pronadjeni tragovi slane vode - 2004-03-25


Nauènici NASE kažu da su instrumenti na vozilu Oportjuniti uoèili nesumnjive znake u marsovskim stenama da je ta planeta imala barem male bazene stajaæe vode, a možda i neki veæi, slani okean:

”Verujem da se Oportjuniti zaustavio na mestu koje je nekada bilo linija obale nekog slanog mora.“

Geolog sa univerziteta Kornel, Stiven Skvajers, kaže da jedan od tragova u stenama predstavlja element brom, inaèe sastavni deo soli. Brom se na zemlji nalazi u stenama formiranim u morskoj vodi. Drugi dokaz predstavlja èinjenica da su slojevi u stenama talasasti, a ne ravni i paralelni, što nagoveštava da je nataloženi materijal nastao naplavljivanjem, odnosno talasanjem vode:

”To je bilo plitko more, a ovo su pljosnate slane naslage. Takva vrsta okruženja je veoma pogodna za živa biæa. Mi ne znamo kakvih je živih biæa bilo tamo, ali znamo da je postojalo okruženje pogodno za pojavu života.“

Kada su nauènici pre tri nedelje izneli prve èvrste dokaze o vodi na Marsu, mogli su samo da kažu da je vozilo Oportjuniti ispitalo stenu koja je bila pod uticajem vode, ali da voda možda nije uèestvovala u njenom stvaranju. Sada kažu da je stena ipak nastala u vodi, dubokoj najmanje pet santimetara, a možda i dubljoj. Fotografije unutrašnje strukture stene pokazuju da neki slojevi leže pod uglom u odnosu na glavne slojeve, dok su u vulkanskim stenama slojevi potpuno paralelni. Struènjak za sedimentne stene iz Amerièke geološke uprave, Dejvid Rubin, kaže da fotografije koje je video ne nagoveštavaju da su slojevi nastali pod uticajem vetra:

”Bio sam zapanjen. Tamo, na Marsu, ima stena koje su nastale taloženjem kakvog je bilo ovde, na zemlji. Ako odete do najbliže plaže ili potoka i malo kopate videæete istu vrstu struktura.“

Medjutim, još nema odgovora na pitanje koliko je duboka bila voda na Marsu, koliku površinu je zahvatala i koliko dugo je postojala pre nego što je planeta postala gola i suva. NASA planira da iduæe godine pošalje u orbitu oko Marsa jedan satelit sa instrumentima koji bi trebalo da daju odgovore na to. Jedan od vodeæih nauènika u NASI, Ed Vajler, kaže da æe najnoviji nalazi vozila Oportjuniti uticati na odluku gde da se pošalje sledeæa misija robotskih vozila, koja bi, kasnije ove decenije, trebalo da na zemlju vrati uzorke tla i stena u kojima bi moglo da bude ostataka mikroorganizama.

XS
SM
MD
LG