Linkovi

Šta su obaveštajne službe znale pre napada 11. septembra 2001.? - 2004-03-24


Klark je poèeo svoje svedoèenje izvinjavajuæi se èlanovima porodica žrtava teroritièkih napada i rekao da “vlada nije bila na nivou svog zadatka.” On je rekao da je borba protiv teroristièke mreže Al Kaida imala veoma visok prioritet u administraciji predsednika Klintona, dok je Bušova administracija prvih osam meseci svog mandata smatrala terorizam važnim, ali ne i urgentnim pitanjem. Klark je služio u èetiri administracije, pod republikancima i demokratama. Funkcioneri u Beloj kuæi odbacili su kritiku predsednika Buša u Klarkovoj novoj knjizi, ukazujuæi da je politièki motivisana.

Pre Klarka svedoèio je direktor Centralne obaveštajne agencije, Džordž Tenet, koji je rekao da æe al Kaida pokušati da izvrši nove napade na SAD. Tenet je, medjutim, dodao da su amerièki funkcioneri nauèili važne lekcije i da vlada sada može da odgovori brže i na sveobuhvatniji naèin kako bi neutralisala buduæe planove terorista.

Direktor CIE je u svom današnjem svedoèenju rekao da je u periodu od nekoliko nedelja pred teroristièke napade 11. septembra 2001. CIA bila preplavljena informacijama, ali da je bilo malo detalja koji bi omoguæili preduzimanje konkretne akcije u cilju spreèavanja napada. Tenet je dodao da su informacije ukazivale da æe napad biti izvršen u inostranstvu , najverovatnije na amerièke interese na Bliskom istoku. Direktor CIE je takodje rekao da ne veruje da bi zarobljavanje ili ubistvo Osame bin Ladena pre napada od 11. septembra išta izmenilo pošto su planovi za izvršenje napada veæ bili u fazi sprovodjenja. Medjutim, Tenet je naglasio da su SAD sada bolje pripremljene da se suprotstave terorizmu.

«Kao zemlja, morate biti neumorni u odbrani, ali morate da imate odbranu koja je povezana sa viznim režimom, pograniènom bezbednošæu, obezbedjenjem domaæe infrastrutkure i sistemom upozorenja, koji bi zadovoljio zahteve društva koje želi i visok nivo bezbednosti i slobode. Pre 11. septembra u svim tim oblastima bilo je propusta. Sada smo nauèili svoje lekcije i delujemo bolje, u jednom integrisanom okruženju, nego što je bio sluèaj pre tri godine, ali treba obaviti još puno stvari.»

Govoreæi pred èlanovima komisije i èlanovima porodica žrtava napada od 11. septembra, u publici, Tenet je rekao da ga brine to što æe mnogi ljudi poverovati da se opasnost od buduæih teroristièkih napada smanjila. Tenet je naglasio da teroristi i dalje smišljaju kako da napadnu Amerikance i predvideo da æe biti novih napada u buduænosti.

«Kako polako bledi seæanje na napade od 11. septembra, plaši me da æe ljudi sve više biti u uverenju da neæe biti buduæih napada. Medjutim, teroristi i dalje planiraju napade. Moramo da budemo mnogo efikasniji.»

Pred komisijom danas svedoèi i bivši savetnik Bele kuæe za borbu protiv terorizma, Rièard Klark, koji u svojoj upravo objavljenoj knjizi navodi da predsednik Buš nije obraæao dovoljno pažnje na al Kaidu pre napada od 11. septembra, a da se posle njih isuviše usredsredio na Irak. Funkcioneri Bele kuæe su oštro odbacili Klarkove tvrdnje.

XS
SM
MD
LG