Linkovi

Razgovor sa Danijelom Serverom o problemu Kosova - 2004-03-23


Ð.P.: Gospodine Server, da li je medjunarodna zajednica pala na ispitu na Kosovu?

D.S.: Ne mislim da je pala na ispitu, ali je doživela poraz - u to nema sumnje. Situacija se potpuno otela kontroli. Izgubila je su medjunarodna zajednica, izgubio je Beograd zbog jaèanja ekstremista, Srbi na Kosovu su izgubili imovinu, kuæe i crkve, a kosovski Albanci su izgubili veoma mnogo kredibiliteta.

Ð.P.: Šta bi po vašem mišljenju trebalo uèiniti kada se sledeæi put dogodi nešto što jednostavno spada u domen kriminala?

D.S.: Da, to je bio kriminal, a s obzirom da su odgovornosti raspodeljene na Kosovu, UNMIK i K-FOR imaju primarnu odgovornost, kao i Kosovski zaštitni korpus koji pripada UNMIKu. Besumnje, oni nisu bili spremni za ovo iako je trebalo da budu, i da mnogo brže reaguju. Siguran sam da æe razmisliti o tome kako da reaguju u buduænosti. Njima bi trebalo više ljudi. Postavlja se pitanje da li im to treba stalno ili povremeno, ali uveren sam da eksperti razmišljaju o tome. Jedno je sigurno: nisu reagovali dovoljno brzo i efikasno u ovom sluèaju.

Ð.P.: Zašto? Kosovo je odavno pod zaštitom medjunarodne zajednice, i napetost je oduvek bila visoka.

D.S.: To je istina, ali pošto je tako veæ duže vreme i pošto su se ljudi navikli na zategnutost nisu bili u pripravnosti -- bili su zateèeni. I ja sam bio iznenadjen. Mislio sam da æe se sve zaustaviti u Mitrovici i krajem prvog dana mi je tako izgledalo. Medjutim, nemiri su izbili i u drugim mestima pa je važno pitanje da li je sve bilo organizovano i planirano. Nisam èuo odgovor na to pitanje i ja ga ne znam. To je policijsko, a ne politièko pitanje.

Ð.P.: Šta æe sada biti sa standardima? Da li oni imaju smisla u ovom trenutku?

D.S.: Za mene imaju mnogo smisla. Shvatam da je u ovom trenutku to teško prihvatiti, ali meni se èini da ovakva vrsta prestupa pokazuje da su standardi protrebni i da su neophodni pre definitivnog statusa. Ne bih nikako voleo da se sada, neposredno posle nasilja, raspravlja o statusu jer bi se time nagradilo nasilje. Istovremeno, ne možete oèekivati da ljudi veèito èekaju. Dakle, pitanje je kako bismo mogli da navedemo ljude da se ozbiljnije pozabave standardima, a to se odnosi i na Albance i na Srbe, za koje mislim da su uèinili kapitalnu grešku što nisu uèesvovali u procesu donošenja standarda. Krivicu za to nesumnjivo snose oni Albanci koji uèestvuju u nemirima. Sve ovo se dogodilo u atmosferi polarizacije politièkih gledišta, stvorene delimièno ishodom izbora u Srbiji, a delimièno prièama o kantonizaciji i podeli Kosova. Mislim da se ne može zanemariti ni širi politièki kontekst, ali to bi se moglo delimièno popraviti uèešæem Srba u procesu izrade standarda.

Ð.P.: Kako biste okarakterisali reagovanje srpskih i albanskih politièara neposredno posle incidenata?

D.S.: Nisam upoznat sa svim što su izjavljivali, ali èini mi se da su funkcioneri obe strane èinili šta su mogli da smire situaciju, pazeæi istovremeno da to ne naudi njihovim politièkim pozicijama. Hašim Taèi je bio u našem institutu na dan prvih incidenata u Mitrovici. Ja sam ga kao i drugi pozvao da energièno osudi nasilje. Znam da je Bajram Redžepi išao po Kosovu vrlo aktivno se suprotstavljajuæi pozivima na nasilje. Video sam izjave nekih ljudi u Beogradu koje su pomogle u smirivanju, a video sam i da su se neki zalagali za povratak Vojske Srbije na Kosovo. Mislim da to nije od pomoæi iako shvatam zašto ljudi moraju da izjavljuju takve stvari. Mislim da su lideri u Beogradu dovoljno mudri da znaju da bi to bilo veoma loše rešenje i da ne bi bilo u interesu Srbije. Poslednjih meseci rukovodstva i u Prištini i u Beogradu pokazivala su sposobnost da se uzajamno provociraju i da polarizuju situaciju. To je vrlo štetno i nadam se da æe se sa tim prestati. Ti ljudi bi trebalo da nauèe kako da jaèaju umerenost umesto da polarizuju situaciju.

Ð.P.: Šta mislite da bi zapad trebalo da uradi u ovom trenutku?

D.S.: Mislim da se Kontakt grupa sastala verovatno kako bi preispitala valjanost procesa donošenja standarda. Privremene institucije samouprave na Kosovu preduzele su mere za obezbedjivanje sredstava za rekonstrukciju i mislim da je to odlièan potez, da se preuzme odgovornost i osigura da se situacija popravi. Ali, došlo je do ozbiljne psihološke i fizièke štete. Vratiti ljude u njihove domove biæe veoma teško i zahtevaæe dug i neprekidan napor, sa albanske strane sigurno, ali i sa strane Srba koji nisu uvek podsticali svoje raseljene da se vrate i pokušaju da se integrišu, veæ su ponekad polagali osnove za podelu. Iskušenje da se to ponovo uèini biæe veliko i ja se nadam da mu Beograd neæe podleæi, premda æu razumeti ako se to ipak desi. Biæe dug i težak zadatak da se situacija bar približno vrati u prethodno stanje, koje nije bilo tako loše. Èak mislim da su se stvari odvijale prilièno dobro. Neki nagadjaju da se nekome nije dopadalo što se stvari odvijaju relativno dobro, pa je odluèio da to prekine. Ne znam da li je tako i s nestrpljenjem oæekujem šta æe istraga da otkrije. Medjunarodna zajednica mora da ostane privržena procesu donošenja standarda, koji æe možda biti privremeno odložen. Neæu se iznenaditi ako prva revizija bude odložena za neki rok posle 2005. Ovo što se dogodilo nije bilo u interesu ni Srba ni Albanaca na Kosovu.

XS
SM
MD
LG