Linkovi

”Èitanje“ neizgovorenih reèi - 2004-03-19


Mašina za èitanje misli još uvek spada u nauènu fantastiku, ali grupa istraživaèa amerièke Agencije za aeronautiku i svemirska istraživanja - skraæeno NASA - uspela je da se za korak približi tom idealu. Analizirajuæi govor, istraživaèi su ustanovili da, kada èovek razmišlja o izgovaranju fraza, ili kada bezglasno šapuæe, jezik i glasne žice primaju komande iz mozga da zauzimaju položaje za izgovaranje odredjenih glasova. Drugim reèima, postoji nešto što bi se moglo nazvati ”nemi govor.“ Postavljanjem osetljivih senzora ispod brade i s obe strane Adamove jabuèice istraživaèi NASE su uspeli da registruju te minimalne pokrete i da ih, uz pomoæ odgovarajuæeg kompjuterskog programa, pretvore u reèi. Tokom poèetnih testova, program je uspeo da sa taènošæu od 92 odsto prepoznaje reèi kao što su: ”kreni,“ ”stani,“ ”levo,“ ”desno,“ ili izgovorene brojeve. U kasnijim testovima, pošlo im je za rukom da uz pomoæ nemo izgovorenih komandi pretražuju internet bez dodirivanja tastature. Pokazalo se takodje da je za kompjuter lakše da ”èita“ signale koje dobija od mišiæa, nego glasno izgovorene reèi. Istraživaèi NASE predvidjaju da bi novi uredjaj mogao da nadje primenu kako u astronautici, tako i u pomaganju osobama koje iz nekog razloga nisu u stanju da govore. (Ðorðe Putiæ)

XS
SM
MD
LG