Linkovi

Komisija UN-a za ljudska prava zapoèela godišnju šestonedeljnu sednicu - 2004-03-15


Ovogodišnja sednica Komisije UN za ljudska prava poèela je u posebno sumornom tonu. Delegati su izrazili žaljenje i indignaciju zbog sve veæeg broja teroristièkih napada širom sveta. Oni su takodje odali poštu bivšem Visokom komesaru Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Seržiu Vieiri de Melu, koji je i sam bio žrtva teroristièkog napada u Bagdadu prošlog avgusta. Predsednik ovogodišnje komisije, australijski ambasador Majk Smit, ukazao je na borbu protiv terorizma kao veliki izazov koji predstoji. On je izrazio svoje žaljenje i uputio izraze sauèešæa porodicama i prijateljima stotina ljudi koji su ubijeni ili su ranjeni u nedavnim teroristièkim napadima u Madridu, Karbali, u Iraku, i Ašdodu, u Izraelu.

”Tužna je istina da teško da može biti predstavnika zemlje u ovoj sali koju nije pogodio terorizam u poslednjih nekoliko godina. Moja zemlja je izgubila 88 ljudi u bombaškim napadima na Baliju oktobra 2002. godine. Moramo da razmišljamo šta mi, kao komisija, možemo da uèinimo da bolje zaštitimo prava žrtava teroristièkih napada kao i nevinih ljudi koji pate zbog posledica terorizma.“

Najviši funkcioner Ujedinjenih nacija za ljudska prava, vršilac dužnosti Visokog komesara Ujedinjenih nacija, Bertrand Ramèaran, ponovio je slièno gledište. On je nazvao teroriste kugom koja je zahvatila svet i dodao da energièna akcija mora biti preduzeta u cilju borbe protiv, kako se izrazio, njihovih monstruoznih napada. Medjutim, Ramèaran je upozorio da se to mora uèiniti bez kršenja ljudskih prava. On je apelovao za imenovanje nezavisnog struènjaka koji bi pratio ponašanje vlada u akcijama protiv teroristièkih grupa.

”Želim da pažljivo razmislite kako bi Komisija mogla da poveæa svoj doprinos zaštiti ljudskih prava u kontra-teroristièkim strategijama. Dopustite da vam odmah kažem, Savet bezbednosti je postavio okvir prema kojem je dužnost vlada da preduzimaju akcije u borbi protiv terorizma, ali da to èine u skladu sa zakonom, uz poštovanje principa srazmernosti i osnovnih ljudskih prava.“

U svetlu bombaških napada u Madridu, aktivisti za zaštitu ljudskih prava istièu da su zabrinuti moguænošæu da èlanice Komisije UN za ljudska prava oklevaju da osude kršenja ljudskih prava u borbi protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG