Linkovi

Iran skrivao nuklearne aktivnosti - 2004-03-13


Meðunarodna Agencija za atomsku energiju kritikovala je Iran zbog skrivanja nuklearnih aktivnosti, ali nije predstavila problem Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija.

Najviše rukovodstvo Meðunarodne agencije za atomsku energiju, održalo je specijalni sastanak kako bi okonèalo jednonedeljni prekid u rešavanju problema oko iranskog nuklearnog programa. Kanada, Australija i Irska podnele su tekst koji su saèinile Sjedinjene Države uz protivljenje ne saveznièkih zemalja, kao što su Rusija i Kina. Kao kompromisni potez, zapadne zemlje zaustavile su moguænost slanja tog pitanja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog sankcija. Ali rezolucijom se vrši pritisak na Teheran da otkrije nuklearne delatnosti. Iran je negodovao zbog rezolucije, istièuæi da su Sjedinjene Države nametnule volju savetu Agencije. U najnovijem izveštaju agencije, podnetom u ponedeljak, navodi se da je Iran sakrio postojanje centrifuge koja bi mogla da bude iskorišæena za pravljenje nuklearnog oružja. Tvrdi se i da se veæina postrojenja nalazi na vojnim industrijskim lokacijama, a ne u energetskom sektoru. Sjedinjene Države su to navele kao dokaz o programu za nuklearno oružje, što Teheran snažno demantuje. Amerièki ambasador pri Meðunarodnoj agenciji za atomsku energiju, Kenet Bril, izjavio je da usvojena rezolucija nije kraj pitanja.

« Postoji veliki broj veoma otvorenih pitanja sa kojima se tek treba suoèiti. Ali ta pitanja, iranskog nuklearnog programa, Agenciji æe dugo trebati da reši, jer je potrebno doæi do same srži « .

Da bi se to dogodilo, Meðunarodnoj agenciji su potrebni inspektori u Iranu. Teheran je otkazao posete inspektora do sledeæeg meseca, istièuæi da bi to moglo da se poklopi sa nacionalnim praznicima. Meðutim, zapadne diplomate su izjavile da je Teheran i ranije otkazivao posete inspektora kako bi sakrio nuklearne aktivnosti. Dalja odlaganja inspekcija znaèe da Agencija za atomsku energiju neæe biti u moguænosti da saèini potpuni izveštaj koji bi trebalo da predstavi Savetu bezbednosti na sastanku koji je zakazan za jun.

XS
SM
MD
LG