Linkovi

Prijatelji suda zatrazili odbacivanje optužbe za genocid - 2004-03-05


Dvojica advokata u ulozi prijatelja suda, Branislav Tapuškoviæ i Steven Kej tvrde da u dosadašnjem toku postupka nije dokazana "posebna namera" optuženog Miloševiæa da "u cjelini ili delimièno uništi jednu etnièku ili versku grupu", što je preduslov za postojanje zloèina genocida. Prijatelji suda navode da nema dokaza o Miloševiæem delima koja bi upuæivala na takvu nameru a konkretni zloèini navedeni u optužnici svojim "obimom i kontekstom”, ukoliko ih optužba ne dokaže izvan razumne sumnje, ne dokazuju nameru optuženog da poèini genocid.

Niz drugih zloèina iz optužnica za Kosovo, Hrvatsku i BiH za koje, smatraju prijatelji suda, tužitelaštvo nije iznelo nikakve ili dovoljne dokaza trebalo bi da budu "odstranjeni" iz optužnice, kako optuženi ne bi u vezi s njima morao izvoditi svoje dokaze.

Tužilaštvo je u medjuvremenu Miloševiæu predalo više od 400 hiljada stranica potencijalno oslobadjajuæeg materijala, što je njegova obaveza prema pravilima postupka u Tribunalu. Pretraga dokumentacije u te svrhe je dosada koštala blizu milion i po dolara, navodi se u izvještaju koji je dostaviljen Raspravnom veæu. Reè je o dokumentima koji se pored ostalog odnose na aktivnosti OVK i NATO 98. 99. god, akcije Hrvatske vojske i Armije BiH, aktivnosti predsednika Tudjmana i Izetbegoviæa, Miloševiæeve odnose sa JNA i liderima Srba izvan Srbije i svemu što ukazuje na Miloševiæu upuæenost odnosno neupuæenost u dogadjaje na terenu.

Od osmog juna u nastavku sudjenja Slobodanu Miloševiæu sudskim veæem æe, umesto sudije Rièarda Meja koji je, zbog bolesti, podneo ostavku, predsedavati sudija Patrik Robinson, sudija sa Jamajke. Treæi sudija ovog veæa medjutim još nije imenovan a u ostalim predmetima na mesto sudije Meja postavljen je holandski sudija Albert Zvan.

XS
SM
MD
LG