Linkovi

Nova atmosfera u Iraku - 2004-02-12


Sloboda u Iraku poèinje da se ustaljuje. Ona je oèigledna u institucijama kao što je novootvoreni Centar za praæenje ljudskih prava, u Hilahu. Osnivaèica Centra, Hazi Safa, rekla je jednom novinaru da je to “novo iskustvo za Iraèane, koji decenijama nisu imali nikakve predstave o ljudskim pravima i demokratiji”. Jedine demonstracije koje su mogle da se dogode pre svrgavanja Sadama Huseina, bile su one koje bi dozvolio baasovski partijski režim. Demonstranti danas izlaze na ulice zbog brojnih pitanja, meðu kojima je i oblik nove iraèke vlade. ... List “Èikago tribjun” izveštava da su politièki skupovi ”postali toliko popularni, da su radionice za izradu transparenata preplavljene porudžbinama”. Advokat iz Èikaga, Fejsal Istrabadi, poreklom iz Iraka, rekao je novinaru “Èikago tribjuna” da se u Iraku “poèinje od samog poèetka, jer je politièka misao bila zabranjena 35 godina”. Narodi Sjedinjenih Država i koalicionih zemalja, pomažu Iraèanima da ponovo uspostave pravosudne i politièke institucije. Advokat iz Los Anðelesa, Sermid Saraf, došao je u Irak da bi pomogao iraèkim pravnicima da nauèe kako da brane ljudska prava. Saraf podseæa da su pod režimom Sadama Huseina iraèki advokati ”uèeni da se bave papirologijom, ili da pomažu u podmiæivanju”. Sada je cilj da se promeni kultura podmiæivanja i uspostave temelji vladavine zakona. Oni koji rade na takvim reformama, rekao je amerièki predsednik Džordž Buš, uvek æe imati saveznika u Sjedinjenim Državama.

”Irak je decenijama bio saveznik terora, kojim su vladali surovost i hirovi jednog èoveka. Narod Iraka se danas kreæe prema samoupravi. Naša koalicija saraðuje sa iraèkim Vladajuæim savetom na izradi nacrta Ustava i Zakona o temljnim pravima. S obzirom da Partija Baas više ne postoji, Irak više ne predstavlja smrtnu opasnost za slobodne zemlje. Irak je slobodna zemlja“.

Ipak, sloboda još ima neprijatelje u Iraku. Ostaci Partije Baas i strani teroristi se nadaju da æe svojim napadima podriti iraèki napredak. Predsednik Buš je istakao da “narodi u celom svetu, svih vrsta i svih religija, ako im se pruži prilika, vole slobodu više od nasilja i terora”. Irak æe biti važan test ovih predsednikovih reèi.

XS
SM
MD
LG