Linkovi

Sporovi oko vakcine protiv ptièijeg gripa - 2004-02-04


U Honkongu, uzgajivaèi kokošaka i dalje prodaju živu živinu. No, zbog do sada neviðene epidemije ptièije groznice širom Azije, mnoge zemlje su zabranile uvoz kokošaka, zatvorile tržište i poklale desetine miliona ptica. ... Do sada u Hongkongu se nije pojavila ptièija groznica. Ali 1997. godine u tom gradu se pojavio isti oblik groznice, i tada su prvi put bili zaraženi ljudi. Vlada je uzvratila na epidemiju - klanjem svih kokošaka i uspostavljanjem novih zdravstvenih mera. ... Neki struènjaci iznose gledište da su kokoške u Hongkongu sada zdrave, jer su bile vakcinisane protiv ptièije groznice. ... U Bankoku, struènjak Organizacije za poljoprivredu i kontrolu hrane, doktor Hans Vagner, ukazuje da se svi nauènici ne slažu da je vakcinacija kokošaka dobra ideja. Kako je rekao, neki su za vakcinaciju, neki protiv nje, ali trenutno se smatra da bi vakcinaciju trebalo izbegavati. Dodao je da veæina struènjaka smatra da je klanje piliæa najbolji naèin za okonèanje epidemije jer bi se epidemija lako mogla obnoviti ako se zaraženi piliæi ne pokolju. ... U Honkongu, mikrobiolog kompanije De-En-A ÈIPS, koja proizvodi vakcinu protiv ptièije groznice, doktorka Natali Dilon, kaže da vakcinacija tokom epidemije nije dobro rešenje, jer vakcinisane kokoške i dalje dolaze u kontakt sa zaraženima i prenose virus bez simptoma oboljenja :

” Sve vakcinisane kokoške mogu da prenose virus, što uzrokuje velike probleme okolnim zemljama i tamošnjoj živini, koja nije vakcinisana, pa èak i ljudima. “

Neki struènjaci se protive vakcinaciji, èak i kao preventivne mere, kada se epidemija ublaži, i ukazuju da je vakcina skupa, da je teško sprovesti vakcinaciju širom Azije, i da ona ne štiti od buduæih oblika virusa. Pristalice vakcinisanja iznose da je mnogo veæa opasnost za živinu ako ne primi vakcinu. ... I dok je ptièija groznica smrtonosna za perad, opasnost po ljude je ogranièena. Ljudi mogu da se zaraze ako rukuju obolelim kokoškama, ali je pojava i dalje veoma retka. Meðutim, nauènici se pribojavaju da bi virus mogao da ugrozi život ljudi širom planete, ukoliko poène da se širi.

XS
SM
MD
LG