Linkovi

Nova iraèka armija - 2004-01-30


Drugi i treæi bataljon nove iraèke armije ovog meseca završava obuku. Svaki bataljon ima više od sedam stotina vojnika. Regruti nove iraèke armije su provereni. Oni koji su služili u staroj iraèkoj armiji nisu obavezno iskljuèeni. Ipak, iskljuèeni su Iraèani za koje se zna da su bili povezani sa specijalnom Republikanskom gardom i obaveštajnim službama, ili su bili visokorangirani èlanovi stranke Baas. General Pol Iton, komandant koalicionog Tima za pomoæ u vojnoj obuci, objašnjava da æe to biti armija “koju æe za svoje potrebe razviti sami Iraèani”.

“To nije stara armija. Stara armija je ugnjetavala i terorisala narod, služila za odbranu tiranskog režima i isticala takve ljudske osobine kao što su pohlepa, sebiènost i strah. Današnje iraèke oružane snage služe narodu, brane zemlju i zasnovane su na vrednostima kao što su saoseæajnost i poštovanje ljudskih prava, nesebièno služenje i tolerancija”, objasnio je general Iton, dodavši da regruti predstavljaju nacionalne i verske razlièitosti u Iraku.

“Svaka klasa regruta je nacionalno uravnotežena. Zahvaljujuæi tome imamo atmosferu u kojoj je tolerancija najbitnija za izvršenje misije. Tražimo pojedince koji žele da brane Irak i njegove novouspostavljene slobode i koji su kvalifikovani za voženje kamiona, rukovanje teškom mašinskom opremom, ugostiteljske usluge, prvu pomoæ i, iznad svega, pešadiju. Veæina novih regruta je bila u vojsci, isto kao i gotovo svi oficiri i kandidati za oficire”.

Kapetan Hasan Abdel Amir Aziz je oficir u drugom bataljonu. On je pripadnik veæinske šiitske zajednice i prièa kako mu je sedam roðaka ubijeno u vreme režima Sadama Huseina. “Moja porodica nije htela da budem vojnik ove armije”, kaže kapetan Aziz, “ali sam objasnio da nam je to dužnost.”

XS
SM
MD
LG