Linkovi

Amerièki Kongres ponovo uslovio pomoæ Srbiji - 2004-01-26


Predsednik Džordž Buš potpisao je zakon u kojem su sadržani i uslovi za dalju amerièku finansijsku pomoæ i podršku Srbiji u meðunarodnim finansijskim institucijama. Meðu uslovima je i hapšenje, odnosno predaja Ratka Mladiæa Meðunarodnom tribunalu za ratne zloèine. Autor te odredbe je Tim Riser, pravni pomoænik demokratskog senatora Petrika Lehija, koji ko-predsedava pododborom zaduženim za izradu zakona o amerièkoj pomoæi stranim državama. Sa Riserom je razgovarala naša koleginica, Jela Jevremoviæ:

Amerièka pomoæ Srbiji i ove godine je uslovljena saradnjom Beograda sa Haškim tribunalom; uskraæivanjem pomoæi Srbije bezbednosnim organima u Republici Srpskoj; i poštovanjem prava manjina i vladavine zakona, ukljuèujuæi oslobaðanje politièkih zatvorenika. Meðutim, u zakonu se prvi put pominje ime Ratka Mladiæa, kaže Tim Riser. On takoðe istièe da senator Lejhi i njegov republikanski kolega u pomenutom pododboru, senator Miè Mekonol, kao i administracija predsednika Buša, smatraju da Ratko Mladiæ mora da bude priveden pravdi:

“Protiv savesti je smatra senator Lejhi da, tri godine otkako su ti uslovi uvedeni, Ratko Mladiæ, koji je odgovoran za tolika nedela, još uvek bude na slobodi. I mada se amerièka pomoæ ne vezuje direktno za izruèenje Mladiæa Hagu, u zakonu je jasno predoèeno da mora da se preduzme sve što je izvodivo za njegovu predaju Hagu. To jeste novina u tekstu zakona. Meðutim, svi su saglasni -- senator Lejhi, senator Mekonol i administracija -- da je izruèenje Mladiæa od kljuène važnosti i da je odavno trebalo da bude uhvaæen.”

Sjedinjene Države žele da podrže demokratske snage u Srbiji, ali isto tako neæe pomagati vladu koja krije ratne zloèince, kaže Riser:

“Situacija u Srbiji jeste složena. Mi svakako želimo da pomognemo one koji se zalažu za demokratiju, vladavinu zakona i prevazilaženje strahota prošlosti. No, zbog nestabilne situacije i èinjenice da nema vlade, o tim pitanjima æe morati podrobno da razgovaraju zvaniènici naše administracije i fukcioneri u Beogradu. Sjedinjene Države neæe podržati vladu koja pruža utoèište ratnim zloèincima. Smatramo veoma ozbiljnim i prigovor glavne haške tužiteljke, Karle del Ponte, da Beograd ne saraðuje na adekvatan naèin, naroèito u zloglasnim sluèajevima kao što je Mladiæ. Poznato je da Srbija još uvek nema vladu, a da se rok za sertifikaciju približava. Utoliko je važnije da se održavaju razgovori izmeðu Beograda i Stejt dipartmenta na osnovu kojih æe se utvrditi šta je realno oèekivati i èime treba usloviti amerièku pomoæ Srbiji”.

Po Riserovim reèima, amerièka strana nije više spremna da prihvata izgovore poput “nije pogodan trenutak” i “dajte nam još vremena”:

“Nuðeni su nam razni izgovori do sada. Smatramo da je jedan od razloga jaèanja nacionalizma u Srbiji odsustvo informisanja javnosti o poèinjenim zloèinima i nespremnost za brze, energiène akcije u hvatanju i predaji odgovornih za ratne zloèine. Sada se plaæa cena zbog toga što srpskoj javnosti nisu predoèeni ratni zloèini za koje je odgovorna Miloševiæeva vlast. Zato ljudi poput Mladiæa i Karadžiæa mogu još uvek da budu popularni. Ne možemo da pravimo izuzetak za zemlje u kojima ratni zloèinci žive slobodno i za vlasti koje ih ne hapse. Ovo je važno pitanje ne samo za Srbiju i za Balkan u celini, nego i sa stanovišta meðunarodne pravde.“

Iz tog novog zakona o amerièkoj pomoæi inostranstvu -- u kojem se prvi put pominje Ratko Mladiæ u okviru sertifikacije pomoæi Srbiji -- izuzeti su Crna Gora i Kosovo.

XS
SM
MD
LG