Linkovi

Novi iraèki pravac - 2004-01-17


Iraèani su sve više ukljuèeni u proces organizovanja svoje najviše vlasti. U oko stotinu gradova organizuju se susreti na kojima gradjani Iraka mogu da se upoznaju sa politièkim liderima i zvaniènicima koalicije i razgovaraju o procesu prelaska na samoupravu. Prema Sporazumu o politièkom procesu, koji su potpisali iraèki vladajuci savet i privremene koalicione vlasti, vlast æe preæi na privremenu iraèku vladu, najkasnije jula 2004. Sporazumom je predvidjeno da prelazni parlament bude izabra do 31.maja kada æe zameniti sadašnju iraèki vladajuci savet. Privemene koalicione vlasti biæe raspuštene 30. juna 2004. , kada ce Parlament preuzeti «punu, suverenu vlast za upravljanje Irakom». I dok proces napreduje, Iraèani mogu da iznesu razlièita mišljenja. Ta raznovrsnost je, kaže Danijel Senor, viši savetnik koalicionih vlasti, zdrav signal.

“Pojedinci, politièki i verski lideri po prvi put imaju moguænost da otvoreno govore i iznesu svoje vidjenje Iraka kakvom oni streme. Smatramo da je to zdravo i nešto na èemu privremeni vadajuci savet treba da se angažuje zajedno sa tim liderima”.

Kritika, kaže Senor, pruza priliku vladajucem savetu da sa iraèkim liderima razmotri najbolji nacina za uvodjenje demokratije u Irak.

“Vladajuci savet bi mogao da razmotri sa razlièitim politièkim vodjama koji put je najbolji, kakva procedura postoji ili šta je potrebno da se uspostavi kako bi se tamo stiglo. Politièki i verski lideri dele nase osnovne principe o potrebi izgradnje demokratskog, slobodnog Iraka”.

“Ovo je veoma osetljivo vreme u Iraku,” kaže Ganim Al Baso, pokrajinski guverner u Mosulu, “demokratija je nova reè za nas.”

XS
SM
MD
LG