Linkovi

Demokratiju na Bliskom istoku, kao alternativu terorizmu - 2004-01-17


Predsednik Buš je rekao da su se Amerikanci suoèili sa velikim izazovima tokom proteklih nekoliko godina i reagovali odluèno i saoseæajno, dok zemlja vodi, kako se predsednik izrazio, neumornu borbu protiv terorizma.

“Angažovani smo u ofanzivnom ratu, uskraæujuæi teroristima utoèište, identifikujuèi i konfiskujuæi njihove finansijske kanale, i držeæi teroriste i njihove pristalice odgovornim za akcije. Ti teroristi su još uvek opasni i mi æemo nastaviti da ih gonimo, dok ih ne uništimo.”

Širom Bliskog istoka, rekao je predsednik Buš, Amerika se suoèava sa opasnosti i promoviše nadu. On je rekao da je u Avganistanu pad Talibana doveo do novog ustava, kojim se promoviše demokratija i prava žena.

“ Lider Libije je obeæao da æe obelodaniti i razmontirati sve programe oružja masovnog uništenja. Neprijatelji slobode u Iraku se sistematski hapse, a Iraèani preuzimaju sve veæu odgovornost za svoju bezbednost i buduænost vladajuæeg sistema. Amerièki vojnici u toj zemlji obavljaju svoje dužnosti sa umeæem i hrabrosti i mi se njima ponosimo. ”

Na domaæem planu, predsednik je rekao da aranžman o promeni naèina plaæanja starijih Amrikanca za zdravstveno osiguranje predstavlja preokret u odnosu na raniju dugogodišnju politièku paralizu. Predsednik je rekao da su poreske olakšice pomogle da se unapredi ekonomska situacija udvostruèenjem poreskih kredita za decu i poveæanjem podsticajnih mera da mali biznis investira u novu opremu i stvaranje novih radnih meta.

“ Naša privredna aktivnost je porasla najbržim tempom u treæem kvartalu 2003. godine. Proizvodjaèi vide nove porudžbine i fabrièke aktivnosti, kao i stvaranje više od 250.000 novih radnih mesta, od avgusta prošle godine.”

Demokrate kažu da su poreske olakšice nepavedne i da favorizuju bogate Amerikance, a istovremeno uzrokuju ogroman federalni deficit. U radio poruci Demokratske stranke, kongresmen iz Mejna, Majkl Mièaud, kritikovao je gubitak više od tri miliona radnih mesta od kako je Buš stupio na predsednièki položaj.

“Tokom protekle nedelje, èuli smo puno o tome šta Republikanci nameravaju da urade u ime amerièkog naroda. Medjutim, ponekad pomislim da li se bilo koji èlan te adminsitracije sastao sa gradjanima za koje tvrdi da predstavlja - kao što su vredni i finansijskim obavezama pritisnuti gradjani koje ja zastupam u severnom delu Mejna”.

Demokrate se nadaju da iskoriste privredu da bi na ovogodišnjim predsednièkim izborima pobedili Buša. Predsednikov godišnji govor o stanju unije u Kongresu je najveæa bina na kojoj se može izneti vizija buduænosti zemlje. Tokom izborne godine, sadašnji predsednik iznosi grub program oko koga æe izgraditi svoju kampanju. U govoru u utorak, rekao je Buš, on æe izneti u glavnim crtama mere za stvaranje novih radnih mesta, pomoæ maloj privredi da snosi izdatke za zdravstveno osiguranje i da unapredi obrazovni sistem. Predsednik kaže da æe zemlja biti bezbednija, prosperitetnija i sa više nade za buduænost.

XS
SM
MD
LG