Linkovi

Kojim jezikom govori vaš šporet? - 2003-12-28


Da bi elektronski aparati, kao što su kompjuteri, mogli da medjusobno komuniciraju, odnosno da razmenjuju podatke, potrebno je da imaju zajednièki jezik. Nekoliko velikih japanskih korporacija sada zajednièki razvijaju elektronski jezik za belu tehniku buduænosti, nazvan iReady, uz pomoæ koga bi njihovi novi šporeti, frižideri, rerne, klima i mnogi drugi kuæni uredjaji mogli da se sporezumevaju - ne samo medjusobno veæ i sa vlasnicima. Zahvaljujuæi naglom padu vrednosti mikroèipova, sve više firmi koje proizvode belu tehniku razmišljaju o tome da svojim proizvodima dodaju naziv ”pametan.“ Tome doprinosi porast broja mobilnih telefona i kompjutera sa pretplatom na vezu sa internetom. Analitièari predvidjaju da æemo u bliskoj buduænosti, uz pomoæ mobilnog telefona moæi da - na primer - podešavamo termostat kuænog klima uredjaja ili bojlera. Ljudi više neæe odlaziti na put brinuæi se da li su iskljuèili rernu ili ne - to æe lako moæi da provere telefonom. Predvidja se i moguænost kontrole zdravstvenog stanja starijih i obolelih osoba. Japanske firme Micubiši, Sanyo, Šarp i Tošiba nadaju se da æe i druge sliène firme prihvatiti njihov standard. Ali ako se to ne dogodi, nemajte brige. Naæi æe se veæ neko ko æe napraviti adapter za prevodjenje izmedju dva ili više jezika.

XS
SM
MD
LG