Linkovi

Sveta zemlja Isusa Hrista - 2003-12-25


Božiæne proslave koje su poèele juèe u Vitlejemu, ponovljene su u božjim službama širom svete zemlje. Dopisnik Glasa Amerike Ros Dan prisustvovao je jednoj službi u Jerusalimu, na kojoj su izmedju ostalih bili i hodoèasnici iz Nigerije:

Hodoèasnici, ukljuèujuæi stotine njih iz Nigerije, nisu se okupili u Vitlejemu da bi proslavili rodjenje Isusa Hrista, veæ kraj takozvanog ”groba u vrtu,“ nadomak zidom opasanog jerusalimskog Starog grada, gde je, kako se veruje Hrist bio razapet na krst, sahranjen i uzdigao se iz mrtvih. Za baptistièkog sveštenika Kena Trestrejla, proslava Božiæa na ovom svetom mestu bila je savršeno primerena, jer se prièa o Hristovom rodjenju ne može razdvojiti od njegovog razapinjanja na krst.

“Verujem da je Svevišnji Bog, i pre no što je video zvezdu nad Vitlejemom, veæ znao da æe jednoga dana biti podignut krst na Kalvariji, rekao je otac Trestrejl”.

Uzbudljiva služba koju je on vodio bila je u oštrom kontrastu sa znatno ozbiljnijom, èak politiziranom misom, koju je nešto ranije u Vitlejemu održao najviši rimokatolièki sveštenik u Svetoj zemlji, nadbiskup Mihel Sabah. Nadbiskup, koji je inaèe Palestinac, oštro je osudio bezbednosnu barijeru koju Izrael sada gradi na Zapadnoj obali. Izrael je saopštio da je taj projekat neophodan da se spreèe teroristièki napadi. Medjutim, nadbiskup Sabah je izjavio da se time palestinski gradovi i sela pretvaraju u ogromne zatvore i da je to kontradiktorno sa pravom prirodom Svete zemlje koja je, kako se izrazio, mesto gde bi dva naroda trebalo da žive zajedno u miru. Veæ treæu godinu za redom, Izrael zabranjuje palestinskom predsedniku Jaseru Arafatu da prisustvuje misi u tom gradu na Zapadnoj obali. Njegovo mesto u prvom redu je ostalo prazno, sa Arafatovom kafijom prebaèenom preko sedišta. Arafatova slika je visila ispred Crkve Hristovog rodjenja, sagradjene na mestu gde je po tradiciji rodjen Isus. Ispod nje bile su ispisane reèi ”Prestanite da gušite Vitlejem.“. Medjutim, na službi u Jerusalimu hodoèasnici koji su došli u posetu uzdržali su se od davanja politièkih poruka.

XS
SM
MD
LG