Linkovi

Predsednièka ovlaštenja u borbi protiv terorizma - 2003-12-19


Administracija predsednika Buša odbacuje presudu federalnog apelacionog suda da se preko zatvorenicima u amerièkoj vojnoj bazi u zalivu Gvantanamo, na Kubi, ne može neogranièeno uskraæivati pristup advokatima ili amerièkim sudovima. Predstavnik Bele kuæe Skot Meklilen je rekao danas da nije u nadležnosti amerièkog pravosuða da presuðuje o stranim državljanim koje amerièka vojska drži u pritvoru izvan teritorije Sjedinjenih Država:

“Imajte u vidu da je reè o neprijateljskim borcima, ljudima koji su umešani u planiranje napada na Sjedinjene Države i amerièke graðane izvan zemlje. To je razglog zbog kojeg se oni proglašavaju neprijateljskim borcima. U ratu smo protiv terorizma i ovo spada u ovlašæenje amerièkog predsednika kako bi mogao da izvrši svoju najvažniju dužnost, a to je da štiti amerièki narod”.

Meklilen je takoðe rekao da æe predsednik nastaviti da èini “sve što je potrebno da zaštiti amerièki narod na naèin koje æe biti u skladu sa amerièkim Ustavom.

Amerièki sekretarijat za pravosuðe ne dozvoljava zatoèenicima u zalivu Gvantanamo da imaju pristup braniocima, sve dok vlasti ne potvrde da su osumnjièeni izneli sve što znaju o teroristièkim aktivnostima. Drugi federalni apelacioni sud naložio je oslobaðanje Hozea Padilje, osumnjièenog za terorizam jer -- kako je obrazloženo -- vlasti nemaju pravo da drže amerièke državljane u pritvoru na domaæem tlu u statusu “neprijateljskih boraca,” i da je za takvu odluku potrebno odobrenje Kongresa. Meklilan je tu odluku nazvao “zabrinjavajuæom i manjkavom.” On je takoðe izvestio da je predsednik Buš naložio Sekretarijatu za pravosuðe da zatraži obustavu izvršenja presude do kraja žalbenog postupka. Po Meklilenovim reèima, presuda nije u skladu sa “jasnim ustavnim ovlašæenjem” da predsednik može nekoga da proglasi neprijateljskim borcem u ratu protiv terorizma.

XS
SM
MD
LG