Linkovi

Terorizam æe biti zaustavljen - 2003-12-01


Mali broj ljudi svojim teroristièkim akcijama može da nanese užasne patnje. Teroristi su napali Sjedinjene Države 11. septembra 2001. Posle toga su pobili nedužne ljude na Baliju, u Džakarti, Kasablanci, Bombaju, Nadažfu, Jerusalimu, u Rijadu, Bagdadu, Istanbulu i drugim mestima. Predsednik Džordž Buš istièe da su “sve zemlje sa oseæanjem odgovornosti ujedinjene na velikom zadatku: neæe mirovati sve dok odgovorni za ubistva ne budu izvedeni pred lice pravde.”

“Teroristi ne mogu da se zaustave pregovorima ni pozivanjem na razum, niti grižom savesti”, rekao je amerièki predsednik. Teroristima su potrebna mesta na kojima mogu da se prikrivaju, obuèavaju i kuju zavere. Meðutim, predsednik Buš ukazuje da teroristi i njihovi saveznici poèinju da odgovaraju za svoja dela.

“Radeæi sa dobrom koalicijom, naše oružane snage su otišle u Avganistan gde su uništile logore Al-kaide za teroristièku obuku i zauvek svrgnule Taliban”.

Ali, rat protiv terorizma se nije završio u Avganistanu. U Iraku, gde je Sadam Husein prkosio Ujedinjenim nacijama i negovao teror, koalicija na èelu sa Sjedinjenim Državama oslobodila je više od 20 miliona Iraèana. Prema reèima predsednika Buša, “iraèki graðani više ne moraju da strahuju od diktatorove tajne policije, niti da æe skonèati u nekoj masovnoj grobnici”.

“U nedavnoj Operaciji gvozdeni èekiæ, naša koalicija je zajedno sa iraèkim Odredom za civilnu odbranu i policijom, nanela teške udarce snagama smrti i haosa. Uzvratili smo na napade, zaplenili oružje i priveli hladnokrvne ubice pravdi”.

U Iraku, kao i u Avganistanu, cilj koalicije koju predvode Sjedinjene Države je jasan. Taj cilj, kao što je rekao predsednik Buš, jeste da se “pomogne da demokratija, mir i pravda izniknu u regionu optereæenom nedaæama i nasiljem”.

XS
SM
MD
LG