Linkovi

Dan iskorenjivanja nasilja nad ženama - 2003-11-25


Razvojni fond Ujedinjenih nacija za žene saopštio je da æe tokom života, svaka treæa žena biti silovana, prebijena ili na neki drugi naèin maltretirana. Novinarka Glasa Amerike, Dženi Folkon, izveštava iz Njujorka da su Ujedinjene nacije objavile izveštaj da bi se podudario sa današnjim obeležavanjem Dana iskorenjivanja nasilja nad ženama :

Direktor Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene, Nolin Hejzer, rekao je da ti mraèni statistièki podaci ukazuju na krizu sa kojom su žene suoèene širom sveta :

” Ako zamislimo uèionicu, svaka treæa devojèica æe biti isložena nasilju tokom života. Takoðe smo svesni šta sve uzrokuje nasilje nad ženama. Cena je previsoka. Moramo i trebamo da okonèamo nasilje nad ženama. Ustvari, ni minut više ne možemo da dozvolimo nasilje nad ženama. “

Podaci Razvojnog fonda Ujedinjenih nacija za žene zasnovani su na nizu regionalnih ispitivanja izvršenih prošle godine. Izveštajem se takoðe obeležava deseto - godišnjica Svetske konferencije Ujedinjenih nacija za ljudska prava, tokom koje su prvi put prava žena stavljena na meðunarodni dnevni red. ... Agencija Ujedinjenih nacija je zakljuèila da nasilje nad ženama nije znatno smanjeno, uprkos napretku u borbi protiv problema. ... Funkcioneri Ujedinjenih nacija su saopštili da se iz Razvojnog fonda za žene obezbeðuju sredstva ženama širom sveta, ali zbog nedostatka finansiranja ne može da utièe na iskorenjivanje nasilja nad ženama. ... Razvojni fond Ujedinjenih nacija za žene naveo je da je prošle godine dobio zahteve za petnaest miliona dolara, ali je mogao da raspodeli samo milion dolara. Na primer, grad Njujork je nedavno utrošio više od stotinu dvanaest miliona dolara za borbu protiv nasilja u porodici.

I pored toga, dobitnici pomoæi Ujedinjenih nacija, ukazali su da su ta sredstva veæ doprinela ogromnoj promeni. Struènjak bugarske fondacije za izuèavanje polova, Jifka Marinova, iskoristila je pomoæ Ujedinjenih nacija da pre tri godine uspostavi centar za rad sa žrtvama, kao i mladiæima i muškarcima da bi unapredila njihovu svest o tome :

” Stvorili smo bezbedno mesto u kojem mogu da se razmotre dosadašnje TABU teme. I šta smo ostvarili ? Mladiæi obuhvaæeni programom postali su strpljiviji. A, devojèice, koje takoðe imamo u programu, dobile su veæu snagu, pa su bile u stanju da promene ponašanje, nasilnièko ponašanje u porodici. “

Pomoæ Ujedinjenih nacija pomogla je organizovanje seminara u Tanzaniji, da bi sudije uspele da shvate kada pogreše da sprovedu zakon i vrše diskriminaciju žena u donošenju presuda. Organizatori su saopštili da su uèesnici seminara veæ pokazali veæi stepen praviènosti u zakonskim odlukama. No, funkcioneri Ujedinjenih nacija i dalje naglašavaju da se ženama mora dati: vlasništvo nad nekretninama, moguænost zaposlenja i jednakih zarada, uticajni položaji, i obrazovanje da bi mogao da se èuje njihov glas i da bi mogle da imaju vlast da bi doprinele iskorenjivanju nasilja širom sveta.

XS
SM
MD
LG