Linkovi

Buš o Bliskom istoku - 2003-11-24


Sjedinjene Države su privržene miru izmedju Izraelaca i njihovih suseda Palestinaca . Sjedinjene Džave se zalažu za održivu, nezavisnu državu palestinskog naroda koji predugo živi u senci nasumiène smrti, “ kako ukazuje predsednik Džordž Buš. Prema predsednikovim reèima, “moramo prodreti srž stvari--potrebu za palestinskom demokratijom sposobnom za život.“

“ Mir neæe postiæi one palestinske vodje koje zastrašuju opoziciju, tolerišu profit od korupcije i održavaju veze sa terorristièkim grupama. To su metodi stare elite koja je stavljala lièni interes iznad interesa naroda kome je navodno služila. Palestinci koji veæ dugo pate zaslužuju bolje postupanje. “

Oni koji æe predvoditi novu palestinsku državu moraju usvojiti miroljubiva sredstva da bi se ostvarila prava naroda i stvorila stabilna demokratija. No, po reèima predsednika Buša, Palestinci nisu jedini koji moraju da izvrše promene.

“ Izrael mora da zamrzne izgradnju naselja, ukinu neovlašæene predstraže, okonèa svakodnevno ponižavanje palestinskog naroda i odustane od podizanja zidova i ograda štetnih za konaène pregovore. Arapske države moraju da prekinu podbadanje u vlastitim medijima, obustave državno i privatno finansiranje terorizma i uspostave normalne odnose sa Izraelom. Lideri u Evropi trebalo bi da otkažu naklonost i podršku svakom palestinskom lideru koji omane svoj narod i izneveri stvar svog naroda. Evropski i drugi lideri trebalo bi da se snažno suprotstave antisemitizmu koji truje javne debate o buduænosti Bliskog istoka.“

“Èak i posle nazadovanja i frustracija tokom prošlih nekoliko meseci, dobra volja i težak napor mogu da dovedu“ -po reèima predsednika Buša- “ do palestinske države i bedzbednog Izraela. “

XS
SM
MD
LG