Linkovi

Razgovori u Vašingtonu o saradnji na Balkanu - 2003-11-14


Visoki spoljnopolitièki funkcioneri Albanije, Hrvatske i Makedonije doputovali su u Vašington radi razgovora sa amerièkim funkcionerima o uèlanjenju u NATO i regionalnoj saradnji. Saradnik Glasa Amerike Beri Vud izveštava da je troje funkcionera obeæalo da æe se zajednièki zalagati za uèlanjenje u NATO i Evropsku uniju.

Tokom prošlogodišnjeg samita NATOa u Pragu, pomenute tri zemlje pridružile su se Sjedinjenim Državama u osnivanju takozvanog Jadranskog partnerstva radi ubrzavanja procesa uèlanjivanja u NATO. Albanija, Hrvatska i Makedonija su veæ ukljuèene u NATOov program Partnerstvo za mir i sve tri su poslale trupe u mirovne misije u Avganistanu i Iraku. Tokom zajednièkog nastupa u vašingtonskom Centru za spoljnu politiku Vudrou Vilson, funkcioneri Albanije, Hrvatske i Makedonije izjavili su da balkanske zemlje moraju da budu ukljuèene u evroatlantske institucije. Oni su u opštim crtama izneli naèine na koje njihove zemlje nastoje da ispune uslove za uèlanjenje u NATO i Evropsku uniju. Zamenik hrvatskog ministra inostranih poslova Ivan Simonoviæ izneo je oèekivanje da æe Hrvatska krajem iduæe godine poèeti zvaniène pregovore o uèlanjenju u Evropsku uniju. On je dodao kako se nada da æe hrvatska privreda biti u stanju da dostigne Bugarsku i Rumuniju, koje bi mogle da budu primljene u Uniju veæ 2007.

”Verujemo da je to moguæe dostiæi. Ne želimo da se prijem Bugarske i Rumunije odlaže i nameravamo da budemo dovoljno brzi da ih stignemo, a ne da ih usporimo,“ rekao je Simonoviæ.

Vršilac dužnosti albanskog ministra inostranih poslova Luan Hajdaraga izrazio je podršku upravo obelodanjenoj amerièkoj inicijativi, koja bi veæ 2005. godine mogla da dovede do pregovora o definitivnom statusu Kosova:

”Kosovo ne može da ostane izolovano i postane crna rupa u regionu jugoistoène Evrope,“ rekao je Hajdaraga. ”Stoga je veoma važno pomoæi Kosovu da ispuni standarde za samoupravu koje je odredila medjunarodna zajednica, a zatim i definitivan status.“

Makedonski ministar inostranih poslova Ilinka Mitreva izjavila je da napreduje integracija albanske manjine u državne strukture Makednije. Prema njenim reèima, vlada æe uskoro decentralizovati donošenje odluka u nekim oblastima života, kako je predvidjeno okvirnim sporazumom kojim je okonèan gradjanski rat, pre dve godine. Iako se neke od politièkih stranaka zalažu za teritorijalno odvajanje Makedonaca i Albanaca, Mitreva je izrazila protivljenje menjanju nacionalnih granica bilo gde u regionu:

”Saradnja i integracija - da. Ali promena granica na Balkanu vodila bi u nove konflikte i katastrofu,“ izjavila je Mitreva.

Troje balkanskih spoljnopolitièkih funkcionera obeæalo je i proširivanje saradnje u suzbijanju šverca i trgovine ljudima na jugoistoku Evrope.

XS
SM
MD
LG