Linkovi

Njujork se priprema za maoguænost novog teroristièkog napada - 2003-11-11


Centar Njujorškog univerziteta za pripravnost i reagovanje u sluèaju katastrofe, nalazi se blizu takozvane nulte taèke, mesta na kojem su se odigrali teroristièki napadi 11. septembra 2001. godine - na Svetski trgovinski centar. Pod voðstvom bivšeg èlana Odbora za nacionalnu bezbednost u Beloj kuæi, pukovnika Tomasa Daniela, taj centar æe pomoæi da se istraže, planiraju i pripreme hitne mere pomoæi za do milion žrtava eventualne velike katastrofe u gradu Njujorku. Pukovnik Daniel je bio zadužen za odgovor na napade 11. septembra na Pentagon. On kaže da mu je to iskustvo pružilo bolne lekcije o razrešavanju velikih kriza. “Mada je bilo formalnih pokušaja priprema za vanredne situacije, nije bilo stvarne suštine, jer niko nikada nije mislio da bi tako nešto moglo da se dogodi. U stvari, kada sam o tome govorio razlièitim vrstama publike, govorio sam o tome kao o danu kada je srušen mit, zapravo dva mita: jedan da ne možemo biti napadnuti u sopstvenoj zemlji i drugi da je Pentagon nedodirljiv. Stoga je to bio ogroman šok.”

Sekretarijat za unutrašnju bezbednost, koji je predsednik Buš osnovao odmah posle napada na Svetski trgovinski centar, izdvojio je èetrnaest miliona dolara federalnog novca za Centar za spremnost u sluèaju katastrofe na Njujorškom univerzitetu. Pukovnik Daniel kaže da æe veliki naglasak biti stavljen na ispravljanje nedostataka u gradskim programima pripravnosti na vanredne situacije. “Suština je pozabaviti se pitanjima koja bi bila aktulelna u sluèaju velike katastrofe. U širem smislu, govorim o broju žrtava koji do sada nije viðen.” Medju programima ovog centra koji su veæ u toku, jesu obuèavanje njujorških zubara da obezbede dodatnu medicinsku pomoæ u sluèaju krize i poduèavanje pripadnika hitnih službi da reaguju na teroristièke napade - pri èemu se koriste kompjuterske igre koje simuliraju stvarne situacije.

XS
SM
MD
LG