Linkovi

Vojadžer 1 još uvek šalje podatke NASI - 2003-11-09


Poznavaoci svemira veruju da je Vojadžer 1 koji putuje bez posade, na ivici da stigne do spoljne granice solarnog sistema, odnosno do dela svemira do kojeg ne dopire uticaj Sunca. Ili je, kako to smatra jedan istaknuti amerièki nauènik, veæ dospeo u taj deo kosmosa. Kakvu je granicu Vojadžer zapravo prekoraèio, predmet je spora. Ali, niko ne postavlja pitanje u kojem se smeru kreæe. Kako ukazuje viši projektni struènjak, Edvard Stoun -- Vojadžer putuje tamo gde nijedna druga svemirska letilica nije doprla do sada:

“Ovo je vrlo uzbudljivo vreme. Vojadžer poèinje da otkriva krajnju granicu solarnog sistema. Naša heliosfera je kao brod, koji plovi kroz oblake meðustelarne materije. Meðutim, poslednjih 40 godina solarnog istraživanja, proveli smo se u ovom balonu gde supersonièni solarni vetar duva brzinom od milion milja na sat. Meðutim, polovinom prošle godine, odjednom smo otkrili prve znake konaène granice”.

Nije utvrðeno da li je Vojadžer zaista prošao kroz takozvani “kraj šoka”, odnosno osetio nagli pad brzine solarnog vetra i poveæanje interstelarne plazme ili èestica. No, prema šefu odeljenja za svemirska istraživanja na univerzitetu Džon Hopkins, Stamatiosa Krinigisa -- to se veæ dogodilo. On smatra da je Vojadžer prešao tu granicu veæ prošle godine kada je poèetkom avgusta registrovano stostruko poveæanje radijacije, i njen iznenadni pad u februaru mesecu. S tom se verzijom ne slaže Frenk Mekdonald iz nauènog tima Merilendskog univeziteta, èiji æe nalazi biti takoðe objavljeni u èasopisu “Nature”. Mekdonald se slaže sa nalazima Krimigisovog tima, ali se ne slaže sa njihovim zakljuècima. Mekdonald smatra da je Vojadžer blizu ali da još uvek nije sitgao do granice solarnog sistema. Naime, oba nauèna tima uoèavaju da je došlo do slabljenja solarnih vetrova, što je znak približavanja kraju solarnog sistema, ali taj fenomen tumaèe razlièito. Kit Koving iz organizacije na internetu koja prati projekte NASE, ovako objašnjava razlike u tumaèenju gde se taèno nalazi Vojadžer:

“Pretpostavlja da je to slièno staroj zen-budistièkoj izreci, da su posmatranja zasnovana na iskustvu, dok se iskustvo stièe posmatranjem”.

Po reèima Kovinga, ta dva tima razlièito procenjuju na kojoj taèki poèinje kraj solarnog sistema na osnovu èega tumaèe podatke koje odašilje Vojadžer. No, bez obzira da li je Vojadžer stigao do granice solarnog sistema ili ne, glavno je da stižu podaci iz potpuno neispitanog dela svemira, dok se nauènici èudom èude da svemirska letelica koja je trebalo da prestane da radi još pre dve decenije, i dalje šalje signale NASI na zemlji.

XS
SM
MD
LG