Linkovi

Na pomolu elektromagnetno oružje - 2003-11-08


Ovih dana dosta se govorilo o nedavnim snažnim magnetnim olujama na Suncu, èiji uticaj se osetio na Zemlji u obliku raznih poremeæaja radio i elektroenergetskih mreža. Slièno tome, neke laboratorije odavno eksperimentišu sa novom vrstom oružja koje bi moglo da ukoèi telekomunikacije, poremeti snabdevanje strujom i bukvalno sagori sve kompjutere i druge elektronske uredjaje, a da pri tom ne uništava zgrade, mostove i fabrike, dok ga ljudi ne bi ni osetili. Takvo oružje delovalo bi trenutno, bez moguænosti da se ustanovi odakle je udarilo. Prema onome što se može saznati iz dostupnih izvora, ovakvo oružje deli se u dve kategorije: širokopojasno i uskopojasno. Širokopojasno emituje kratak elektromagnetni talas razlièitih frekvencija koji može da poremeti ili uništi sve elektronske uredjaje koji nemaju metalni oklop. Njegova razorna snaga zavisi od jaèine talasa i daljine od izvora do cilja. Uskopojasno elektromagnetno oružje emituje - pojedinaèno ili rafalno - talase elektromagnetne energije sasvim odredjene frekvencije, precizno usmerene ka cilju, koji može da bude komandni centar, telekomunikaciona stanica ili orudje koje ima elektronski raèunar. Ovakav elektromagnetni udar mogao bi da ukoèi èak i vozila koja imaju elektronsko paljenje, što znaèi veæinu savremenih modela. Prema nekim izvorima, amerièke oružane snage su veæ isprobale prvu verziju takvog oružja tokom najnovijeg rata u Iraku. Za sada nije poznato kakvi su bili rezultati.

XS
SM
MD
LG