Linkovi

Oprezne reakcije na poziv za demokratizaciju Bliskog istoka - 2003-11-07


Poziv predsednika Buša za veæu demokratiju na Bliskom istoku naišao je na oprezne reakcije medju posmatraèima u regionu, koji smatraju da Sjedinjene Države prvo moraju da dokažu da preduzimaju odgovarajuæe korake u cilju rešenja regionalnih sukoba. Dopisnik u bliskoistoènom birou Glasa Amerike, u Kairu, Džejms Marton, pripremio je o tome sledeæi izveštaj :

Šef Centra Dženin za strateške studije, u Amanu, Taufik Abu Baker, iznosi da su mnogi u arapskom svetu pozdravili poziv predsednika Buša za uvodjenje demokratskog oblika vlade u regionu. Medjutim, Abu Baker dodaje da mnogi u arapskom svetu ne veruju Vašingtonu pošto smatraju da SAD u bliskoistoènoj politici - naginju Izraelu :

” Arapskom narodu je zaista potreban takav poziv i doza pritiska sa strane da bi vlade na tom podruèju preduzele korake ka veæoj demokratiji. Ali, kada to dolazi iz Amerike, verovatno je povezano sa situacijom u izraelsko-arapskom sukobu. “

Politikolog na Kairskom univerzitetu, Hasan Nafae, ukazuje da nastavljanje nasilja u Iraku, u kojem Amerikancima predvoðena koalicija pokušava da uspostavi demokratski oblik vlade, uzrokuje da mnogi Arapi sumnjaju u namere Sjedinjenih Država, a taj stav dele i mnogi Iraèani. Situacija u Iraku, i dalja izraelsko-palestinska neprijateljstva, ukazuje Nafae, stvorili su atmosferu u kojoj demokratija ne može da uspe.

” Demokratija ne može da uspe u destabilizovanim zemljama ili regionima, a svi smo svesni da ovaj region nije stabilan. Ukoliko ne rešimo arapsko-izraelski sukob, problemi na Bliskom istoku æe trajati dugo. Zbog toga bi bolje bilo da se reše regionalni sukobi, a da se tek posle toga upute zahtevi za jaèanje demokratije. Ali, ako Izraelu bude dozvoljeno da i dalje okupira palestinske teritorije, ili da ugrožava Siriju, uz moguænost velikog regionalnog sukoba, ili rata u regionu, kako možete da izgradite demokratiju u tom sluèaju? “

Direktor dvadesetdvoèlane Arapske lige, Amr Musa, jedan je od onih koji su optužili Sjedinjene Države o pristrasnosti prema Izraelu.

Musa je rekao da je apsolutna pristrasnost Sjedinjenih Država u korist Izraela doprinela sveopštoj i rastuæoj mržnji prema amerièkoj politici. Ta pristrasnost, kako je izneo Musa, dostigla je takav nivo da Sjedinjene Države više ne mogu da se smatraju objektivnim posrednikom na Bliskom istoku.

XS
SM
MD
LG