Linkovi

Bela kuæa nastoji da izbegne sankcije EU - 2003-11-06


Evropska unija je saopštila da se Sjedinjene Države suoèavaju sa trgovinskim sankcijama u visini od više milijardi dolara ako Kongres ne bude ukinuo zaštitu od poreza koju uživaju amerièki izvoznici. Kako iz Bele kuæe izveštava dopisnik Glasa Amerike Skot Sterns, Bušova administracija kaže da u saradnji sa zakonodavcima ulaže nastojanja da izbegne te sankcije:

Trgovinski spor proistekao je iz jedne presude, donete pre tri godine, kojom je proglašeno da Sjedinjene Države krše propise Svetske trgovinske organizacije dozvoljavajuæi postojanje stranih utoèišta od poreza. Evropski lideri kažu da su dovoljno èekali na amerièke zakonodavce da promene taj zakon i sada prete nizom sankcija ako Kongres ne ubrza proceduru. Poèevši od marta, amerièki izvoznici mogli bi postepeno da budu kažnjavani do ukupne cifre od 4 milijarde dolara. Predstavnik Bele kuæe Skot MekKlilen izjavio je da predsednik Buš saradjuje sa Kongresom na ukidanju pomenutih olakšica i izbegavanju potencijalno katastrofalnih sankcija, na poèetku izborne godine:

”Nastavljamo da radimo sa Kongresom na rešavanju tog pitanja i izbegavanju poèetka primene sankcija, kao i na osiguravanju da naše delatnosti budu u skladu sa odlukama Svetske trgovinske organizacije.“

MekKlilen je rekao kako predsednik snažno podstièe i Predstavnièki dom i Senat da još ove godine usvoje zakon koji bi sve uskladio sa odlukama Svetske trgovinske organizacije. Ali nije samo Kongres taj koji mora da deluje da bi se izbegle kazne. U decembru moglo bi da poène primenjivanje evropskih trgovinskih sankcija u vrednosti od preko dve milijarde dolara, ako predsednik Buš ne ukine amerièke dažbine na uvoz èelika. Buš je uveo te dažbine kako bi stekao podršku amerièkih država sa èelièanama, koje su gubile posao zbog jeftinijeg uvoznog èelika. Ali te dažbine su istovremeno znaèile više cene za amerièke preradjivaèe èelika.

XS
SM
MD
LG