Linkovi

Kvins, u Njujorku - na raskrsnici puteva - 2003-11-04


U okviru nove knjige : Prelazak bulevara, Džudit Sloun, i, Varen Lerer, daju kompakt disk da bi èitaoci mogli da èuju glasove mnogih došljaka koji žive u Kvinsu, i govore o sopstvenom životu, a na skoro svakoj stranici knjige pokazane su fotografije došljaka iz raznih zemalja. ... U Kvinsu ima pedeset i pet delova, i prostire se na dve stotine i devedeset kvadratnih kilometara. ... Braèni par Sloun i Lerer odavno živi u Kvinsu, ali suprug nije u poèetku shvatao znaèaj etnièke raznolikosti :

” Za nas je to jednostavno bila samo adresa u Kvinsu. Nismo znali susede, niti smo oseæali vezu sa ovim delom grada, i nismo ga oseæali kao dom. A kada smo shvatili da se nalazimo na neverovatnoj raskrsnici puteva, odluèili smo da se dobro upoznamo sa susedstvom, sretnemo se sa susedima i poslušamo njihove prièe. “

Knjiga ” Prelazak bulevara “ predstavlja niz srce - parajuæih vinjeta koje ukazuju na paradokse amerièke kutlure. Knjiga je nazvana po bulevaru Kvins, sa dvanaest traka, koji je poznat i po nadimku - bulevar smrti, jer svake godine, automobilma koji jurcaju, izgube život desetine lica. Artur Gulkarov je došao iz Rusije :

” Na mnoge došljake nalete automobili, naroèito na bulevaru Kvins, jer su zamišljeni, ne znaju šta æe uraditi u buduænosti u ovoj zemlji, kako æe zaraditi novac, kako æe platiti za stan. “

Za autore, bulevar Kvins je postao metafora za opasan prelazak koji mnnogi došljaci preduzimaju da bi pobegli od teškoæa u rodnoj zemlji, i mukotrpnog upoznavanja sa novom, ovdašnjom kulturom. ... Kulturni sukobi i nerazumevanje stalno se ponavljaju u knjizi. ... Neki su morali da pobegnu iz rodne zemlje zbog nasilja, rata, ili politièkog proganjanja. ... Posle razgovora sa stotinama lica za knjigu, Džudit Sloun iznosi da joj sada Kvins zaista predstavlja dom :

” Sada sam spremnija da razgovaram sa komšijom u javnoj perionici, ili prodavcem, o najnovijim zbivanjima, što ranije nisam radila. Može se dogoditi da blagajnik ima doktorat sa nekog fakulteta u rodnoj zemlji, ali ovde to mora radi. “

Autori ukazuju da u Kvinsu èesto dolazi do zastoja saobraæaja, da je veoma buèan, i da predstavlja neujednaèenu kominaciju gradskih i prigradskih podruèja. I mada nije najlepše mesto u državi Njujork, skupljajuæi materijal za knjigu, autori su pronašli kepotu u njegovim stanovnicima.

XS
SM
MD
LG