Linkovi

Toni Kertis u Maðarskoj - 2003-11-01


Toni Kertis poèinje u 78. Trenutno u Budimpešti snima dve nove reklame, kojima æe Madjari, kako se nadaju, kreirati novi imidž svog turizma, sa akcentom na banje i zdravlje. Njegov doprinos nije mogao da doðe u bolje vreme: veliki broj gradjana nekadašnje Istoène Nemaèke, koji je redovno dolazio u madjarske banje tokom komunizma, sada tu zemlju zaobilazi zbog visokih cena i otvorenih moguænosti da posete druga mesta. Pored toga, jezero Balton, najveæa turistièka atrakcija Madjarske, presušuje. Toni Kertis, zvezda filma ”Neki to vole vruæe“, želi da zemlja njegovih roditelja ponovo postane zanimljiva za amerièke turiste, i želi da pomogne ekonomiji zemlje koja se sprema za ulazak u Evropsku Uniju sledeæe godine.

“Zašto i Madjarska ne bi uživala u amerièkim dolarima? Zna se da bi to bilo veoma dobro za zemlju i da bi pomoglo da podigne obaveštenost ljudi o njoj”.

Kertis je govorio i o neznanju i neobaveštenosti koje je dovelo do progona Jevreja, zbog koga su njegovi roditelji bili prinudjeni da pobegnu iz Madjarske poèetkom XX veka, i zbog koga je došlo savezništva izmedju Nemaèke i Madjarske i kasnije do ubistva preko 600 hiljada madjarskih Jevreja. Kertis dodaje da je sve to imalo veoma jak uticaj na njegovo odrastanje u Njujorku.

“Tada je imalo i još uvek ima uticaj na mene. Neznanje može da podstakne ljude da ubijaju decu, što ja ne razumem. Ne mogu da shvatim da neko može da odvede dvogodišnje ili trogodišnje dete, da ga izbode i ostavi da umre, i to samo zbog njegove veroispovesti, porekla ili neèeg sliènog. To je neznanje od koga moramo da se oèistimo“.

Kertis veruje da bi predstavljanje Madjarske amerièkim turistima moglo da pomogne. On takodje poruèuje Madjarima da bi trebalo da posete staru sinagogu Dohanji - najveæu sinagogu u Evropi koja se nalazi upravo u Budimpešti i èije je renoviranje finansijski pomogao.

“Moj otac je èesto dolazio u Budimpeštu, buduæi da je živeo u malom gradu, i dolazio je u sinagogu Dohanji. Ja sam jednom prilikom otišao da je vidim i zatekao sam je u oèajnom stanju, vapila je za obnovom. Ušao sam unutra i upitao: ”Ima li naèina da pomognem?“, a oni su rekli ”Naravno“. tako sam posteo povezan sa crkvom”.

Obnavljanjem sinagoge i snimanjem reklama za industriju turizma Kertis se vraæa svojim jevrejsko-madjarskim korenima. Toni Kertis je rodjen 3. juna 1925. u Bronksu u Njujorku kao Bernard Švarc i nikada nije zaboravio nevolje koje su njegovi roditelji - Jevreji proživeli u Madjarskoj posle I Svetskog rata. Ali, kako sada kaže, vreme je da se krene napred. Kako se procenjuje, amerièki turisti godišnje potroše 270 milijardi dolara na putiovanja širom sveta. Kertis se nada da bi deo tog novca mogao da završi i u Madjarskoj, te je dobrovoljno posvetio svoje vreme i novac da bi obnovio svoju otadžbinu. Na taj naèin, on se bori i sa neobaveštenošæu Madjara koji pokušavaju da se pridruže Evropskoj Uniji.

XS
SM
MD
LG