Linkovi

Kako ruski i strani eksperti tumaèe hapšenje Hodorovskog i zaplenu deonica “Jukosa“? - 2003-11-01


Zapadni posmatraèi i multinacionalni naftni magnati koji su sve aktivniji na ogromnom ruskom tržištu pažljivo prate dramatiène dogadjaje koji su poèeli prošlog vikenda hapšenjem Mihaila Hodorovskog, generalnog direktora najveæe ruske naftne firme “Jukos.“

Veæina analitièara smatra da je hapšenje Mihaila Hodorovskog pod optužbom za utaju poreza i prevaru poliitèki motivisano. Prema njihovog mišljenju, optužba protiv Hodorovskog predstavlja napad na kapitalizam zapadnog stila koji je uhvatio korena u Rusiji. Viši saradnik Karnegijeve zadužbine za medjunarodni mir u Vašingtonu Anders Aslun veruje da æe hapšenje Hodorovskog i zaplena ogromnog bloka deonica “Jukosa“ zastrašiti strane investitore. Prema njegovim reèima, predsednik Vladimir Putin je time što je dopustio da Hodorvski bude uhapšen i zadržan u istražnom zatvoru podržao èvrstorukaše u policiji, sudstvu i vojci koji zahtevaju oštre mere protiv istaknutih poslovnih ljudi otvoreno suprotstavljenih politci Kremlja.

“ Predsednik Putin je degradirao sebe sa položaja predsednika Rusije na predsednika KGB-a-sovjetskog Komiteta državne bezbednosti. Predsednk Putin æe , nastaviti da podržava èvrstorukaše , što æe podstaæi poslovne vodje, takozvane oligarhe, da se mobilišu protiv njega“.

Aslund takodje smatra da pobeda predsednika Putina u bici sa oligarsima , koji kontrolišu privredu, nije ni malo sigurna.

“U ovom trenutku je presudno pitanja kako brzo æe predsednik Putin da shvati da je otišao predaleko i da æe verovatno uskoro da izgubi podršku javnosti. Parlamentarni izbori su u decembru, predsednièki u martu iduæe godine. Najbogatiji èovek u Rusiji Mihail Hodorovski je finasijer liberalnih stranaka koje se protive predsedniku Putinu“.

Predstavnik banke Trojka i dijalog u Moskvi Tim Simor slaže se da je predsednik Puitn napadom na “Jukos“ dao do znanja da æe prosperirati samo one velike poslovne firme koje saradjuju sa Kremljem.

“Postavlja se pitanje ko je stvarni naredbodavac od kako je Putin postao predsednik. Putin je uèvrstio svoju vlast uz podršku takozvanih “silovika“ - “silnika“, odnosno, Federalne službe bezbednosti . policije i vojske. Sa druge strane, naftni gigant Hodorovskog “Jukos“ kontroliše ogromne rerezve nafte. “Yukos“ proizvodi milion i èetiristo hiljada barela “crnog zlata“ dnevno, ima šezdeset hiljada akcionara i smatra se najotvorenijom i po naèinu rukovodjenja najzapadnjaækijom u Rusiji“.

XS
SM
MD
LG