Linkovi

Indija isprobala supersoniènu krstareæu raketu - 2003-10-29


Indija je izvršila uspešnu probu supersoniène krstareæe rakete koju je proizvela u saradnji sa Rusijom. Iz Nju Delhija, izveštava novinarka Glasa Amerike, Anðana Pasrièa :

Funkcioneri Ministarstva odbrane su saopštili da je raketa, nazvana Bramos, a namenjena napadu na brodove, isprobana na podruèju Èandipur, u državi Orisa, na istoku Indije.

Raketa ima domet od oko tri stotine kilometara i može da ponese konvencionalnu bojevu glavu od dve stotine kilograma. Brzina joj je dvostruko veæa od brzine zvuka, a može da bude lansirana sa brodova, podmornica, letelica i zemlje.

Isti funkcioneri su naveli da Indija i Rusija nameravaju da koriste projektil u sopstvenim oružanim snagama, posle dovoljnog broja uspešnih proba. Ovo je bila èetvrta proba tog tipa rakete.

Indija i Rusija su zajedno radile na proizvodnji rakete tipa Bramos, preko kompanija koje su 1998. godine uspostavile državne organizacije za odbranu obe zemlje. Tesna vojna saradnja izmeðu Indije i Rusije traje skoro pet decenija, i znaèajan deo indijske odbrambene opreme potièe iz Rusije. Indija je veæ razvila razne rakete koje mogu da nose nuklearne bojeve glave i mogu da pogode ciljeve u Pakistanu i Kini.

Zapadne zemlje èesto kritikuju raketne probe nuklearnih sila Indije i Pakistana, koji su vodile veæ tri rata, a prošle godine zamalo nije izbio i èetvrti. No, zamenik direktora indijskog Instituta za prouèavanje i analizu odbrane, Udaj Baskar, rekao je da obe zemlje mogu da iskoriste nuklearne sposobnosti. Kako je Baskar rekao:

”Zabrinutost poraste kada Indija i Pakistan izvrše raketnu probu, ali smatram da su obe zemlje svesne potencijala strateških sposobnosti, i oružja za masovno uništenje. Takoðe sam uveren da se ta doza zabrinutosti neæe pojaviti ukoliko se sprovedu mere za porast poverenja izmeðu Indije i Pakistana. “

Isti odbrambeni funkcioneri su ukazali da æe poèetkom iduæe godine biti isprobana najnovija indijska raketa tipa Anji tri, koja može da ponese nuklearnu bojevu glavu. Raketa tipa Anji tri ima domet od tri hiljade kilometara. Probe verzije rakete tipa Anji tri sa manjim dometom veæ su završene i ona je pridodata je arsenalu indijskih oružanih snaga. Poèetkom oktobra, i Pakistan je izvršio niz raketnih proba.

XS
SM
MD
LG