Linkovi

Iraèka koalicija podrške - 2003-10-25


“Bogu hvala! Konaèno je bezbedno da se opet izadje napolje. “ Ovo su reèi iraèkog prodavca Hajdera Safe, koji sada može da govori ono što misli bez bojazni da æe ga uhapsiti vlast Sadama Huseina. Safa nije jedini žitelj Bagdada koji je sreæan što je Irak oslobodjen. Galupova anketa javnog mnjenja pokazuje da preko sedamdeset odsto anketiranih stanovnika Bagdada želi da koalicione trupe ostanu da bi osigurale da se zlostavljanje pod Sadamom Huseinom ne ponovi. Skoro šezdeset odsto anketiranih Iraèana je izjavilo da se amerièke i druge trupe “ponašaju dobro. “ Direktor firme odeljenja za medjunarodno anketiranje u firmi galup, Rièard Berkholder, naveo je u intervjuu za list “Vašington tajms“ da možda najveæe iznenadjenje predstavlja ponašanje Iraèana prema anketarima koji su poseæivali njihove kuæe. Neki Iraèani su pratili anketare ulicama i molili ih da im daju priliku da izraze svoje mišljenje. Kako je rekao predsednik Džordž Buš, preko trideset zemalja sada pomaže u stabilizovanju Iraka uèešæem svojih vojnih snaga. “U to je ukljuèen i dobri iraèki narod. Prvi bataljon nove iraèke vojske završio je obuku. U roku od godinu dana Irak æe imati èetrdeset hiljada svojih vojnika. Desetine hijlada iraèkih gradjana èuvaju granice svoje zemlje, štite vitalna postrojenja i patroliraju svojim ulicama. Obièan Iraèanin želi da Irak bude bezbedan i miroljubiv“ .

Koalicija predano pomaže iraèkom narodu da osnuje iraèko društvo koje æe samo upravljati svojom zemljom. Irak sada ima Vladajuæi savet i privremene ministre. A kada bude donet ustav, ta zemlja æe krenuti ka prvim slobodnim izborima. Koalicija æe ostati u Iraku samo tako dugo dok to bude potrebno. Kako je rekao Amerikanac iraèkog porekla Ban Saraf, koji savetuje Iraèane o razvoju vladinih institucija, kada èujem Iraèane da kažu ...”ovo je okupacija, to me uèini nezadovoljnim. Jer svaki dan bez Sadama Huseina je blagosloven.

XS
SM
MD
LG