Linkovi

Projekat zaštite - 2003-10-21


Politika i legislativa Sjedinjenih amerièkih država, kada je u pitanju borba protiv trafikinga, korespondira sa protokolima Ujedinjenih nacija - i Vašington stoga nastoji da pomogne državama na jugoistoku Evrope da se - poštujuæi standarde svjetske organizacije - na što efikasniji naèin bore protiv trafikinga ljudi. Projekat zaštite instituta za meðunarodne studije Univerziteta Džons Hopkins, po rijeèima njegovog kodirektora Mohameda Matara, ima za cilj da analizira trenutnu situaciju i da u saradnji sa vladinim i nevladinim sektorom zemalja jugoistoène Evrope djeluje u cilju uspješnije borbe protiv trafikinga osoba koje su - u ovom dijelu svijeta - uglavnom prinuðene na prostituciju ili su prisiljene na rad. Projekat je utoliko znaèajniji, što Stejt Dipartment, kao izvor za godišnje izvještaje o trafikingu ljudi, osim podataka koje dostavljaju amerièka diplomatska predstavništva u svijetu, dijelom dobija i od ove nevladine institucije.

Po rjeèima bugarskog ambasadora u Vašingtonu, Elene Poptodorove, koja je u proteklih sedam godina u Savjetu Evrope radila na projektima suzbijanja trafikinga, najvažniji posao koji predstoji zemljama jugoistoène evrope biæe uspostavljanje efikasne prekograniène saradnje.

Predstavnik Amerièkog državnog sekeratijata Majkl Džordž kazao je kako vlada sjedinjenih država kao jedan od prioriteta na globalnom planu vidi suzbijanje trafikinga i kako æe sva odjeljenja u Stejt dipartmentu sa velikom pažnjom pratiti kako projekat koji je predstavljen danas, tako i ukupnu realizaciju antitrafiking inicijativa u regionu jugoistoène Evrope. U tom kontekstu, spomenuti su i podaci koje je prenio Njujork Tajms, o akciji indetifikovanja više od 830 osumnjièenih trafikanata i 696 žrtava trafikinga u 12 zemalja jugoistoène Evrope ukljuèujuæi i Srbiju i Crnu Goru. Tu operaciju - koja je u periodu izmedju 1. i 19. septembra koordinirana iz Regionalnog centra za borbu protiv kriminala u Bukureštu uz znanje Sjedinjenih država, posebno je pohvalio i Džon Marki, koji u Stejt dipertmentu vodi programe pomoæi bezbjednosnim strukturama.

XS
SM
MD
LG