Linkovi

Samit Evropske unije - 2003-10-17


Lideri Evropske unije su okonèali dvodnevni samit u Briselu ne postigavši dogovor o novom ustavu. Dopisnik Glasa Amerike Rodžer Vilkison izveštava da lideri takodje pokušavaju da ublaže strahovanja Sjedinjenih Država da bi ambicije Evropske unije da kreira sopstveni vojni ogranak mogle da potkopaju NATO.

Nacrt novog ustava Evropske unije, koji je predmet žustrih pregovora medju liderima Evropske unije, sadrži odredbe za bližu integraciju vojnih snaga zemalja èlanica. Medjutim, Sjedinjene Države su zabrinute da bi takav potez ugrozio ulogu NATO-a kao garantora evropske bezbednosti. Vašington je posebno zarinut zbog predloga Francuske i Nemaèke da Evropska unija ustanovi sopstveni štab za vojno planiranje. Britanski premijer Toni Bler je danas pokušao da pruži uveravanja svojim amerièkim saveznicima da osnažena evropska saradnja u domenu odbrane, koju zagovara i njegova zemlje, nikada neæe potkopati Severnoatlanski savez.

“Želimo situaciju u kojoj je NATO baza i kamen temeljac naše odbrane u kojoj bi NATO bio angažovan tamo gde želi, drugim reèima, u operacijama u kojima Amerikanci žele da se prikljuèe, izvršno telo bi bio NATO. Medjutim, biæe situacija, poput sadašnje u Makedoniji, gde Amerika iz ovog ili onog razloga ne želi da bude angažovana. U tim prilikama, važno je da Evropa ima sposobnost da deluje nezavisno“.

Francuski predsednik Žak Širak je izjavio da æe se njegova zemlja i Nemaèka založiti za razgovore sa Britanijom oko formiranja zajednièke odbrambene politike Evropske unije. Medjutim, on je priznao da bi Evropska vojna sposobnost bez Britanije bila, po njegovim reèima, nekoherentna. Britanija i Francuska su jedine zemlje Evropske unije koje, prema funkcionerima NATO-a, ulažu adekvatna sredstva u odbranu. Veæina zemalja Evropske unije, ukljuèujuæi Britaniju, navodi da taj blok ne može da igra centralnu ulogu na svetskoj sceni bez podrške adekvantih vojnih snaga. Predsedavajuæi samita, itralijanski premijer Silivio Berluskoni, istakao je da se 25 sadašnjih i buduæih èlanica Evropske unije složilo da takve snage ne bi bile u konfliktu sa NATO-m. Snage Evropske unije nikada ne bi trebalo da budu vidjeno kao alternativa NATO-u, koji je snažni stub evropske bezbednosti veæ 50 godina i koji bi trebalo da nastavi da igra tu ulogu, rekao je Berluskoni. Najnoviji transaltanski spor je nastao ranije ove nedelje kad je amerièki ambasador u NATO-u izvršio pritisak da se održi otvorena debata o odbrambenim planovima Evropske unije. Francuski ambasador je odgovorio da Evropska unija prvo treba da reši zajednièku odbrambenu politiku u okrivima pregovora o prvom ustavu unije. Iduæe nedelje ambasadori NATO-a i Evropske unije održaæe zajednièki sastanak o tom pitanju, a amerièki funkcioneri su potvrdili da æe amerièki državni sekretar Kolin Pauel posetiti Brisel iduæeg meseca radi jednodnevnog sastanka sa svojim kolegama iz zemalja èlanica Evropske unije.

XS
SM
MD
LG