Linkovi

Revidirana rezolucija o Iraku - 2003-10-14


Revidiranom rezolucijom se po prvi put nalaže iraèkom Vladajuæem savetu da do 15. decembra odredi rok izrade nacrta ustava i održavanja izbora u Iraku. Amerièke diplomate su razdelile prošlog vikenda kopije revidirane rezolucije preostalim èlaovima Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nova rezolucija predstavlja pokušaj amerièke vlade da se u Savetu bezbednosti nadje kompromis o tome kada bi i kako trebalo vratiti suverenitet Iraèanima. Državni sekretar Kolin Pauel je ukazao da æe za izradu nacrta novog iraèkog ustava bii potrebno šest meseci, što bi bio prvi korak ka izabranoj iraèkoj vladi.

Èlanovi iraèkog Vladajuæeg saveta, koje je naimenovao koalicioni civilni administrator u Iraku Pol Bremer, ocenilu su da bi ceo proces mogao da traje dve godine. Neke zemlje, koje predvodi Francuska i podstièe generalni sekretar Ujedinjenih nacija Kofi Anan, ukazale su ranije da bi Sjedinjene Države trebalo da se brže odreknu od kontrole u Iraku. Kako je izvešteno iz Evrope, kompromis o tome je postignut uz pomoæ Britanije i Španije, saveznica Sjedinjenih Država u Iraku i èlanica Saveta bezbednosti. Nije jasno da li æe taj kompromis da zadovolji kritièare amerièkog plana u Iraku. Sjedinjenim Dtržavama je potrebna puna podrška Saveta bezbednosti da bi više zemalja snosilo teret stabilizacije i rekonstrukcije u Iraku. Analitièari veruju da je to poslednji napor amerièke vlade da se nova rezolucija usvoji, pošto je bila na pragu odustajanja prošle nedelje. . Amerièka vlada se sada nada da æe rezolucija biti usvojena pre sastanka potencijalnih donatora 23. ovog merseca u Madridu. Bela kuæa se nada da æe na tom sastanku obezbediti veæa sredstva za obnovu Iraka. Prema reèima neimenovanog amerièkog zvaniènika, nova rezolucija æe biti zvanièno podneta Savetu bezbednosti tokom ove nedelje.

XS
SM
MD
LG