Linkovi

Amerièka firma plaæa hakere - 2003-10-07


Sigurno ste èuli za izraz ”haker,“ koji u engleskom kompjuterskom slengu oznaèava osobe koje toliko dobro poznaju kompjutere i njihov jezik da su u stanju da ulaze u programe i menjaju ih. Reè je u poèetku imala sasvim miroljubivo znaèenje da bi kasnije stekla negativnu konotaciju ilegalnog upada u kompjuterske sisteme. U stvari, taèniji naziv za ilegalne hakere je ”kraker,“ - bukvalno neko ko pravi pukotinu u nekom sistemu kroz koju se provlaèi unutra. Ali bilo da sebe smatrate hakerom ili krakerom, evo kako možete da proveravajuæi svoje znanje zaradite 250 dolara. Menadžeri istraživaèkog projekta Hacker Wargame pozivaju kompjuterske entuzijaste širom sveta da pokušaju da reše tri hakerska zadatka. Ako budete uspešni biæete plaæeni najmanje 250 dolara, što nije loše ako se uzme u obzir da ionako radite nešto što volite. Menadžeri projekta istièu na svom sajtu da se ne radi ni o kakvom ilegalnom poduhvatu, o èemu iznose brojne dokaze. U stvari, radi se o istraživanju naèina na koji ljudi razmišljaju. Zadaci se sastoje iz prodiranja u mrežu sa operativnim sistemom Windows 2000 kako biste došli do odredjenih informacija. Procenjuje se da je za rešavanje zadataka potrebno oko 5 sati. Ako odluèite da se prijavite za eksperiment i ispunite upitnik, menadžeri projekta æe stupiti u kontakt sa vama radi dogovora oko detalja. Adresa na kojoj æete naæi sve informacije glasi hackerwargame.org.

XS
SM
MD
LG