Linkovi

Buš o širenju naoružanja - 2003-09-30


Predsednik Džordž Buš je izjavio u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 23. ovog meseca da je jedan od najozbiljnijih izazova sa kojima je suoèen svet, širenje oružja masovnog uništenja.

“Otpadnièki režimi koji poseduju nuklearno, hemijsko i biološko oružje i sredstva za njihovo prenošenje - bili bi u stanju da upotrebe ucenu i stvore haos u èitavim regionima. To oružje bi mogli da upotrebe teroristi da bi izazvali katastrofe i patnje nevidjenih razmera. Smrtonosna kombinacija otpadnièkih režima, teroristièkih mreža i oružja masovnog uništenja je opasnost koja se ne može ignorisati ili jednostavno ukloniti pukom željom. Jedan od naèina da se zaustavi širenje oružja masovnog uništenja, jeste da se najopasniji materijali osiguraju na mestu porekla“.

Više od jedne decenije, Sjedinjene Države su saradjivale sa Rusijom i drugim državama bivšeg Sovjetskog Saveza u cilju demontiranja, uništenja, ili pak obezbedjenja, oružja i opasnih materijala koji su preostali iz ranijih razdoblja. Prošle godine u Kanadi zemlje iz Grupe osam su se složile da izdvoje dvadeset milijardi dolara - od èega bi polovinu dale Sjedinjene Države - za borbu protiv rizika od širenja takvog oružja tokom perioda od sledeæih deset godina. Od tada, još šest zemalja se prikljuèilo tom nastojanju. Potrebno je da to uèini veæi broj zemalja... Predsednik Buš je istakao da je takodje zabeležen napredak u sposobnosti da se blokira transport oružja masovnog uništenja, sistema za njihovo prenošenje i relevantnih materijala:

“Putem naše Inicijative za uvodjenje bezbednosnih mera da bi se spreèilo širenje oružja masovnog uništenja, jedanaest zemalja se priprema da vrši pretrage aviona i brodova, vozova i kamiona, koji prevoze sumnjivi teret, zatim da zapleni pošiljke oružja ili projektila koji bi mogli da budu u vezi sa širenjem oružja masovnog uništenja... Radimo na tome da ovu Inicijativu prihvate i druge zemlje. Pošto je potrebna najšira moguæa saradnja, Sjedinjene Države su predložile da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvoji novu rezoluciju protiv neširenja oružja masovnog uništenja. Predsednik Buš je rekao da bi njome trebalo da se apeluje na sve èlanice Ujedinjenih nacija ”da proglase kriviènim delom svako širenje oružja masovnog uništenja, kako bi se uvela stroga izvozna kontrola, koja bi bila u skladu sa medjunarodnim standardima, i kako bi se obezbedili... osetljivi materijali“.

XS
SM
MD
LG