Linkovi

Ekonomske reforme na Bliskom istoku - 2003-09-28


Na Bliskom Istoku je potrebno izvršiti privrednu reforumu. To je zakljuèak odbora eksperata Meðunarodnog monetarnog fonda koji je ovde u Vašingtonu razmatrao spori ekonomski rast u tom delu sveta. Po reèima direktora odseka MMF-a za Bliski Istok, Džordža Abeda: “neki faktori koji objašnjavaju ekonomske slabosti povezani su sa obimom javnog sektora i manjkavostima finansijskog sektora”. Profesor na Univerzitetu Merilenda, Šibli Telhami ukazuje da je obrazovni sistem bankrotirao, jer ne pruža mladim ljudima znanje koje im je potrebno da konkurišu u meðunarodnoj ekonomiji. “Takva radna snaga ne može da naðe posao”, istièe Mustafa Kamel Nabli iz Svetske banke. Raste broj nezaposlenih, koji æe se poveæavati i dalje. Zvaniènici navode da u Iranu stopa nezaposlenosti mladih ljudi izmeðu 15 i 29 godina starosti iznosi preko 20 odsto. Siromaštvo podstièe oèaj i gnev, koji èesto rezultiraju u narkomaniji, kriminalu i terorizmu. Za podsticanje privrednog rasta na Bliskom Istoku neophodno je sprovesti privatizaciju vlasništva. Ekonomista Amer Bisat navodi da su “finansijskim tržištima neophodni faktori koji æe stimulisati priliv kapitala -- privatizacija je jedan od klasiènih metoda za postizanje toga”. Meðutim, reforme za slobodno tržište, tako neophodne na Bliskom Istoku, ne mogu da se sprovedu bez uvoðenja vladavine zakona. Privatni biznis ne može da cveta bez zaštite od kraðe, prevare, ucene, i nasilja. Ekonomski struènjak za Bliski Istok, Džordž Abed istièe da privrede ne mogu napreduju bez izvršenih politièkih reformi. Autoritarnost je na Bliskom Istoku isprobana u raznim vidovima. Vreme je da se prilika pruži slobodnom tržištu i demokratiji.

XS
SM
MD
LG