Linkovi

25. septembra 1789. godine, Povelja o pravima - 2003-09-25


Na današnji dan 25. septembra 1789. godine Kongres Sjedinjenih Država je odobrio prvih deset amandmana na Ustav. Poznati kao Povelja o pravima, ti amandmani su garantovali osnovne slobode i prava u okviru kriviènog postupka, koje vlada ne može oduzeti gradjanima. Povelja o pravima je naknadno dodata amerièkom ustavu, donetom 1787. godine, pošto su, prvobitno, protivnici ustava izneli argument da se njime daje preterana vlast centralnoj vladi na raèun gradjana. Džejms Medison, lider federalista, koji se zalagao za ustav, obeæao je da æe Povelja o pravima biti dodata pošto ustav bude ratifikovan. Deset èlanova Povelje o pravima obuhvata garancije slobode govora, štampe i veroispovesti. Njome se takodje garantuje pravo gradjanima da se okupljaju, šalju peticije vladi i poseduju oružje. Povelja o pravima štiti Amerikance od proizvoljnih pretraga i hapšenja od strane vladinih agencija i pruža gradjanima pravo na brzo sudjenje sa nepristrasnom porotom kao i pravo da nijedna osoba ne mora da svedoèi protiv sebe. Pored toga Poveljom o pravima se zabranjuju preterana kaucija za puštanje na slobodu zatvorenika, do sudjenja, kao i surove i neuobiccajene kazne. Bilo je potrebno nešto više od dve godine da savezne države ratifikuju Povelju o pravima i taj proces je završen decembra 1791. godine.

XS
SM
MD
LG