Linkovi

Buš  spreman da sasluša predloge drugih zemalja - 2003-09-21


Za Sjedinjene Države ovo su kritièni dani u kojima nastoje da pridobiju širu podršku za novu rezoluciju Saveta bezbednosti o Iraku, kojom bi bio otvoren put za veæe meðunarodno uèešæe u obnovi i mirovnim naporima u toj zemlji. Meðutim, Francuska i Nemaèka protivnice rata za svrgavanje Sadama Huseina, zalažu se za drugaèiju rezoluciju kojom bi se odredio rok za prenos vlasti na samostalnu iraèku vladu od samo nekoliko meseci. Administracija predsednika Buša, meðutim, smatra da æe potrajati dok nova iraèka vlada bude mogla da preuzme potpunu vlast na sebe. No, predsednik Buš kaže da je spreman da sasluša predloge drugih zemalja. Amerièki zvaniènici takoðe ukazuju da su spremni i voljni da pregovaraju. Vodeæi demokrata u senatskom odboru za spoljnopolitièka pitanja, Džo Bajden smatra da Bela kuæa može da prevaziðe pitanja koja pokreæe Francuska, stalna èlanica Saveta bezbednosti sa pravom veta. Bajden je u programu “Vesti nedeljom” televizijske mreže FOKS, ukazao da bi Sjedinjene Države mogle da ponude Ujedinjenim nacijama utvrðivanje rokova za prenos vlasti iraèkoj vladi:

“Mislim da Francuzi igraju svoju igru. Ali, to ne znaèi da ih ne možemo nadigrati”.

U istom FOKSOVOM programu, republikanski senator i takoðe èlan pomenutog odbora, Èak Hejgel je bio upitan da li smatra da je moguæe formirati iraèku vladu u roku godinu dana. Hejgel je odgovorio da æe to biti težak posao jer Iraku nedostaje politièka infrastruktura:

“Neophodno je da se izgrade osnove. Treba izraditi ustav, sprovesti izbore. Trebalo bi stoga da poslušamo predlog generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Možda bi trebalo da pogledamo iraèki ustav iz 1958. Time bismo uštedeli na vremenu”.

Predsedniku Bušu savet nudi i bivši državni sekretar Medlin Olbrajt. Ona je apelovala na predsednika da ne izgubi iz vida kljuènu ulogu Ujedinjenih nacija u svetu:

“To je mesto gde se stvari dogaðaju i gde se može pridobiti podrška meðunarodne zajednice”.

Gostujuæi u programu “Susret sa štampom” televizijske mreže NBC, Medlin Olbrajt je takoðe pozvala predsednika Buša da se okrene drugim zemljama. Po njenim reèima, predsednik Buš bi trebalo da nastoji da popravi diplomatske odnose sa svetom prepuštajuæi drugim zemljama odreðenu politièku kontrolu u Iraku.

XS
SM
MD
LG