Linkovi

SAD žele da poboljšaju bezbednosnu situaciju u Iraku - 2003-09-19


U izjavi posle razgovora sa madjarskim vojnim funkcionerima, general Majers je rekao da SAD žele da poboljšaju bezbednosnu situaciju u Iraku obuèavanjem dodatnog broja policajaca i vojnika.

“Veoma je važno da u Iraku obuèimo dodatni broj policajaca i drugog bezbednosnog osoblja. Postoji jezgro iraèke civilne odbrane i odgovarajuæa infrastruktura. Postoji nova iraèka armija. Trenutno imamo oko 55 hiljada obuèenih iraèkih vojnika. Oni su adekvatno naoružani i u mnogim sluèajevima saradjuju sa koalicoinim snagama kako bi osigurali bezbednost u svojoj zemlji. Verujem da æe broj iraèkih vojnika znatno porasti tokom vremena“.

General Majers je izjavio da još nije doneta odluka gde æe se obuèavati pripadnici novih iraèkih snaga, ali je madjarski ministar inostranih poslova naveo da amerièke diplomate razmatraju moguænost korišæenja madjarske vojne baze u Tasaru. Amerièka vojska je koristila bazu u Tasaru pre rata u Iraku da bi obuèila iraèke dobrovoljce koji su pomagali amerièkim trupama prilikom ratnih operacija u Iraku. Amerièki funkcioneri su naveli da æe ukupno biti obuèeno 28 hiljada iraèkih policajaca, verovatno u Madjarskoj i u drugim zemljama centralne Evrope. General Majers je takodje ponovio svoju raniju izjavu da SAD traže naèine da smanje svoje vojno prisustvo u nekim delovima sveta, ukljuèujuæi Balkan, dodavši da velikli broj operacija amerièke vojske u svetu predstavlja optereæenje za njene resurse.

“Preispitujemo naèin na koji su naše trupe razmeštene u svetu i nikakva odluka u tom pogledu još nije doneta. Medjutim, o tome se raspravlja unutar administracije“.

SAD imaju oko èetiri hiljade vojnika na Balkanu u operacijama koje predvodi NATO. “General Majers je juèe posetio amerièke vojnike na Kosovu, napominjuæi da se razmatra moguænost da ih zamene evropske snage. General Majers je takodje zahvalio Madjarskoj na podršci u ratu protiv terorizma, ukljuèujuæi vojne operacije u Iraku i Avganistanu.

XS
SM
MD
LG