Linkovi

Globalni rat protiv terorizma - 2003-09-15


Globalni rat protiv terorizma poèeo je pre dve godine. 11. septembra 2001, kada su teroristi Al KAide napali Sjedinjene Države i ubili više od tri hiljade ljudi, žena i dece. Danas, koalicija sastavljena od devedeset zemalja,a koju predvode Sjedinjene Države, sprovodi kampanju za itrebljenje terorizma. Prvi obraèun poèeo je u Avganistanu. Ekstremni talibanski režim, koji je pružao utoèište teroristima Al KAide, uklonjen je sa vlasti. Amerièki sekretar za odbranu Donald Ramsfeld je izjavio:” Živimo u vremenu kada nove pretnje mogu nastati iznenada sa ili bez prethodnog upozorenja.“

“Ne možemo više zasnivati našu bezbednost na pretpostavkama da æe zemlje koje podržavaju terorizam nastaviti da izbegavaju akcije, zbog kojih bi bile kažnjene.Taj stari koncept zastrašivanja je prevaziðen novim razvojem dogaðaja jer ta logika oèito nije spreèila talibanski režim da pruža utoèište pripadnicima Al KAide dok su napadali Sjedinjene Države“.

Zastrašivanje, po reèima Donalda Ramsfelda, nije spreèilo ni režim iraèkog predsednika Sadama Huseina da prkosi rezoluciji sedamnaestoèlanog Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, iako se hiljade vojnika koalicionih snaga veæ nalazilo na granicama iraka.

“Zašto bi takvi režimi preduzimali akcije koje bi dovele do njihovog uništenja? Pa, možda nikada neæemo taèno saznati šta se dešavalo u glavama onih koji su te akcije preduzimali. Moðutim, ono što znamo je da : su režimi bez kontrole i balansa skloni veoma lošim proraèunima.“

Danas, Avganistanci i Iraèani poèinju da preuzimaju odgovornost za sopstvene živote, u politièkom i ekonomskom smislu. Takoðe postaju odgovorni sa sopstvenu bezbednost. Meðutim za Sjedinjene Države, reèima predsednika Buša,” Neæe biti vraæanje u vreme pre 11. septembra,2001. vreme veštaèke ugodnosti u opasnom svetu. Nauèili smo da teroristi ne napadaju da bi demonstrirali silu veæ napadaju kada su pod utiskom da je druga strana nemoæna.

XS
SM
MD
LG