Linkovi

Napori u Iraku i na Bliskom Istoku kljuèni za uspeh u ratu protiv terorizma - 2003-09-08


Predsednik Buš je rekao da je Irak sada postao glavni front u ratu protiv terorizma. Neprijatelji gradjanskih sloboda, rekao je on, pružaju oèajnièki otpor na iraèkom tlu i oni moraju biti poraženi:

”Za to æe biti potrebni vreme i žrtve. Ali mi æemo uèiniti što je potrebno, potrošiæemo koliko bude trebalo, da bismo odneli tu suštinski važnu pobedu u ratu protiv terora, da bismo unapredili slobode i da bismo našu zemlju uèinili bezbednijom.“

Predsednik je rekao da æe tražiti od Kongresa 87 milijardi dolara za plaæanje tekuæih vojnih operacija i projekata obnove, pretežno u Iraku, ali i u Avganistanu:

”Ova nastojanja od suštinske su važnosti za stabilnost tih država, a samim tim i našu bezbednost. Sada i u buduænosti, davaæemo podršku našim trupama i održati obeæanje koje je od nas dobilo pedeset miliona Avganistanaca i Iraèana.“

U 18-minutnom govoru koji su prenosile sve velike amerièke televizijske mreže Buš je izneo argumente za dalju amerièku angažovanost u Iraku. Dok su kritike njegove politike, naroèito od èlanova opozicione Demokratske stranke, sve glasnije, Buš je otvoreno rekao da Amerika nema drugog izbora:

”Bliski istok æe ili postati podruèje napretka i mira ili æe biti izvoznik nasilja i terora, koji æe odnositi nove živote u Americi i drugim slobodnim državama. Trijumf demokratije i tolerancije u Iraku, Avganistanu i drugde, predstavljaæe težak udarac za medjunarodni terorizam.“

Predsednik Buš se možda u prvom redu obraæao amerièkoj javnosti, ali želja je bila da njegove reèi dopru daleko van državnih granica. Buš se obratio i onima koji su se protivili amerièkoj vojnoj intervenciji u Iraku, istakavši da su svi suoèeni sa opasnostima od terorizma i da je vreme da se razlièita gledišta ostave po strani:

”Teroristi su u Iraku napali predstavnike civilizovanog sveta, pa bi civilizovani svet morao da im se suprotstavi. Èlanice Ujedinjenih nacija sada imaju priliku i odgovornost da preuzmu širu ulogu u osiguravanju da Irak jednoga dana postane slobodna i demokratska država.“

Prošle nedelje, Bušova administracija je objavila želju da Ujedinjene nacije donesu novu rezoluciju o Iraku, nadajuæi se da æe ubediti veæi broj zemalja da doprinesu u novcu i vojnicima. Istovremeno, vodeæi republikanski èlanovi Kongresa pozvali su predsednika Buša da se obrati javnosti i iznese argumente za nastavak amerièkog angažovanja. Ovo je bio prvi Bušov televizijski govor o Iraku od maja, kada je proglasio završetak krupnih borbenih operacija. Oèekuje se da æe ista tema dominirati govorom kojim æe se kasnije ovog meseca obratiti Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.

XS
SM
MD
LG