Linkovi

SAD spremne da saslušaju kritike i da unesu izmene u nacrt rezolucije - 2003-09-05


Državni sekretar Kolin Pauel izjavio je da je admninistracija predsednika Buša spremna da saradjuje sa èlanicama Saveta bezbednosti UN na izradi nacrta rezolucije UN o Iraku. Cilj te rezolucije je da proširi prisustvo medjunarodne zajednice u Iraku. Pauel je, medjutim, naglasio da medjunarodne snage, pod okriljem UN, u Iraku moraju da budu pod amerièkom komandom. Izveštava novinar Glasa Amerike, Dejvid Golast.

Nacrt ove rezolucije je veæ naišao na kritike lidera Francuske i Nemaèke zbog nedovoljno brzog prenosa ovlašæenja na Iraèane i zbog nedovoljnog davanja ovlašæenja Ujedinjenim Nacijama. Medjutim, u govoru o spoljnoj politici koji je danas održao na univerzitetu, Džordž Vašington, sekretar Pauel je izneo pomirljiv pristup. On je ukazao da su SAD spremne da saslušaju kritike i da unesu izmene u nacrt rezolucije ukoliko se njome obezbedi postizanje, prema njegovim reèima, jedinog cilja SAD u Iraku, - vraæanja suvereniteta iraèkom narodu, na osnovu demokratije i miroljubivih odnosa sa susednim državama.

“To je bio cilj predsednika Buša od poèetka i ova rezolucija æe nas približiti tom cilju. Neke od mojih kolega u Savetu bezbednosti bi želele da se taj cilj postigne još brže. Dugi kažu da treba iæi oprezno. Saslušaæemo sve komentare. Pokušaæemo da im izadjemo u susret i da prilagodimo nacrt rezolucije, ali u skladu sa onim što sam pomenuo kao naš osnovni cilj“.

Sekretar Pauel je rekao da bi kao zemlje koja je dala najviše vojnika za medjunarodne snage u Iraku, SAD trebalo da zadrže komandu nad tim snagama. On je naveo da nema nièeg èudnog u tom zahtevu, da je takvo rešenje èesto funkcionisalo dobro u prošlosti i da su amerièki funkcioneri uvereni da æe ono i sada biti efikasno. Dražavni sekretar je naglasio napredak koji je ostvaren u normalizaciji života i javnih službi u Iraku. On je takodje istakao da se u toj zemlji radja novi “duh slobode“, koji neæe moæi da bude zaustavljen dok æe tvrdokorne pristalice Sadam Huseina i oni koji vrše terristièke napade biti zaustavljeni. U svom sveobuhvatnom govoru o spoljnopoilitièkim pitanjima na univerzitetu Džordž Vašington, koji se je u neposrednoj blizini Državnog sekretarijata, Pauel je takodje potvrdio amerièku podršku medjunarodnom mirovnom planu za Bliski istok i palestinskom premijeru Mahmudu Abasu, koji se suoèava sa brojnim politièkim teškoæama.

“Mi podržavamo nastojanja palestinskog premijera Abasa da konsoliduje palestinske snage bezbednosti i da suzbije teroristièke organzacije koje deluju unutar palestinske zajednice i koje uništavaju snove palestinskog naroda“.

Paurel je rekao da suparnik premijera Abasa u borbi za vlast, Jaser Arafat, nije bio od pomoæi u mirovnom procesu, apelujuæi na medjunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na obe strane kako bi ispoštovale uslove mirovnog plana. Amerièki državni sekretar je takodje pozdravio napredak u odnosima SAD sa Rusijom i Kinom, kao i posredovanje Pekinga u multilateralnim razgovorima o severnokorejskom nuklearnom programu.

XS
SM
MD
LG