Linkovi

Demokrate oštro kritikuju Bušovu politiku - 2003-09-05


Osmoro predsednièkih aspiranata demokratske stranke je u svojoj prvoj debati otvoreno kritikovalo predsednika Buša zbog “pogrešnog rasudjivanja i strategije “ u Iraku. Bivši vodja demokrata u Predstavnièkom domu Rièard Gephart okarakterisao je politiku predsednika Buša u kontekstu Iraka kao “mizeran neuspeh.“ Demokratski kandidati su podržali predsednikovu odluku da zatraži veæu ulogu za Ujedinjene nacije u posleratnom Iraku. No, trenutno vodeæi kandidat demokrata, bivši guverner države Vermont, Hauard Din, naglasio je da je predsednik Buš trebalo da zatražu uèešæe Ujedinjenih nacija veæ na samom poèetku. Prema Dinovim reèima, predsednik sada mora da se “obrati za pomoæ onim istim ljudima, koje je ponizio.“ Din je predoèio da bi Sjedinjene Države trebalo da traže pomoæ širom sveta.

“U rekonstrukciji Iraka bi trebalo da pomognu Ujedinjene nacije, NATO i muslimanske trupe, naroèito trupe koje govore arapski iz zemalja koje su naši saveznici, poput Egipta i Maroka.“

Nekoliko predsedniièkih aspiranata demokratske stranke podržalo je svojevremeno rat u Iraku, te je u juèerašnjoj debati uložilo napor da objasni zbog èega kritikuje posleratnu politiku u toj zemlji. No, èlan Predstavnièkog doma iz Ohaja, Denis Kuèiniæ, okarakterisao je rat protiv Iraka kao pogrešan, dok je jedina žena medju demokratkim kandidatima, bivša senatorka Kerol Mozli Bron, sugerisala da je taj rat odvratio pažnju od gonjenja terorisièkog vodje Osame bin Ladena. Iako je ton debate bio uglavnom prijatan, bilo je i malih verbalnih èarki zbog pitanja poput poreske politike i slobodne trgovine. Senator Džozef Liberman je kritikovao bivšeg guvernera Dina zbog toga što je ukazao da bi odbacio trgovinske sporazume sa zemljama koje ne uspunjavaju medjunarodne radne i ekološke standrarde. Senator Liberman je upozorio da bi odbacivanje trgovinskih sporazuma sa Meksikom i drugim zemljama u razvoju, sa slabim standardima, dovelo do gubitka miliona radnih mesta u Sjedinjenim Državama. Juèerašnja debata je inaèe prva od ukupno šest debata demokratskih predsednièkih aspiranata, koje æe biti održane do poèetka pune predizborne kampanje u januaru iduæe godine.

XS
SM
MD
LG