Linkovi

Iraèki Vladajuæi savet  naimenovao vladu - 2003-09-01


Saopštenje o naimenovanju vlade je izdato danas u Bagdadu. Mesta u vladi su dodeljena na osnovu etnièke i verske pripadnosti, slièno samom Vladajuæem savetu. Trinaest ministarskih mesta, ukljuèujuæi portfelje naftne industrije, unutrašnjih poslova i trgovine, dodeljeno je Šiitima, koji saèinjavaju oko šezdeset odsto iraèkog stanovništva. Važno ministarstvo naftne industrije predvodi Ibrahim Mohamed Bar Ulum, sin jednog od èlanova Vladajuæeg saveta. Ministar unutrašnjih poslova Nuri Badran biæe suoèen sa teškim zadatkom da poboljša bezbednost u jeku teroristièkih bombaških napada, svakodnevnih napada na koalicione vojnike i kriminalne aktivnostri osudjenika, puštenih iz zatvora pred pad režima Sadama Huseina. Suniti su dobili èetiri ministarska položaja u novoj vladi, ukljuèujuæi portfelje finansije i rada. Kurdi su takodje dobili pet ministarskih mesta, ukljuèujuæi portfelj inostranih poslova koji je poveren Hošijaru Zebariju. Turkmeni i hrišæani su dobili po jedno ministarsko mesto. Predstavnik privremene koalicione administracije Èarls Hitli èestitao je ministrima na postavljenju i pohvalio Vladajuæi savet za izbor. Upitan o odnosima izmedju iraèkih ministara i koalicionih savetnika koji vode privremenu koalicionu administraciju, Hitli je ukazao da æe ministri biti odgovorni za svakodnevne poslove svojih ministarstava.

“Saradjivaæemo sa Vladajuæim savetom. Saradjivaæemo sa ministrima i oèekujemo da æe oni saradjivati sa nama. Ne oèekujemo velike razlike u gledištima o tome. Svakako ne oèekujemo da nas ministri konsultuju o svojim odlukama koje se tièu svakodnevnih poslova ministarstava.“

No, iraèki ministri æe - kako je predoèio Hitli - blisko saradjivati sa koalicionim savetnicima u donošenju veæih odluka koje se tièu strateških ili policijskih pitanja. Saopštenje o naimenovanju nove iraèke vlade je, kako je izvešteno, bilo odloženo zbog bombaškog napada prošlog petka na Alijinu džamiju u Nadžafu u kome su poginuli šiitski verski vodja ajatola Mohamed Bakir al-Hakim i osamdeset njegovih sledbenika. Koalicione vlasti su saopštile da æe amerièki Federalni istražni biro uèestvovati u istrazi na zahtev lokalnog guvernera. Niko nije preuzeo odgovornost za napad na jedan od najsvetijih hramova Šiita. Pretpostavlja se da su mogli da ga izvrše pristalice Sadama Huseina, islamski teroristi ili suparnièke šiitske grupe. Arapska televizijska stanica al-Džazira emitovala je - kako tvrdi - poruku Sadama Huseina u kojoj on porièe da su njegovi sledbenici umešani u taj napad. Autentiènost te poruke nije utvrdjena. U medjuvremenu, stotine hiljada ožalošæenih prošle su pored odra ajatole Mohameda Bakira al-Hakima u Bagdadu i Karbali. Trodnevna žalost æe biti okonèana sutra sahranom ajatole Bakira u svetom šiitskom gradu Nadžafu.

XS
SM
MD
LG